Còi báo chống nổ Auer dMS

32 âm, 115db, 145x345x84, Ip66, zones 1, 2, 21 and 22

Đơn giá: Liên hệ

Còi chống nổ Auer mHTG

còi 108db,

II 2 G Ex e mb II T5, II 2 D Ex tD A21,

IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo chống nổ Auer mHPT

zone 1 and 2, âm thanh: 108dB, IP54, 133x345mm.

Đơn giá: Liên hệ

Còi báo động chống nổ Auer dHH

Zone 1, 2, 21, 22, 105 dB, IP66, 5,5 kg

Đơn giá: Liên hệ