Đèn báo động 7 màu Auer RCMM

Sáng tĩnh, 10 LEDs, Sáng tĩnh, 7 màu, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động LED nhiều màu Auer RMM

Sáng tĩnh, 30 LEDs, 25 Cd, 7 màu, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động LED Auer RDC

72 LEDs, 111 Cd, sáng tĩnh, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động LED Auer RDMHP

72 LEDs, 184 Cd, 7 kiểu sáng, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer RCDM

Ø 110 mm, đèn led, IK08, 430mA~ 4,18A, 12-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer RDM

Ø 110 mm, đèn led, IK08, 28 chế độ sáng, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động Auer Series R

Ø 110 mm, đèn led, IK08, 28 chế độ sáng , IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer BLG

nháy 120 lần/phút, 120 mm, 24, 48, 110, 220V, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer FLG

Ø 120 mm, bóng xenon, 1Hz, 5J, 0.003A, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer QDS

đèn cảnh báo, 94x94, IK09, công suất 5J, 24/48/110/220V, iP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer QFS

D 94x94, công suất 5J, IK09, 1Hz, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QDM

Đèn LED sáng tĩnh/nháy 1Hz, 60Cd, 110-240VAC, IP66, Auer

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động vuông Auer QDL

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 184x184, IK09, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBL

đèn led, sáng tĩnh/ nháy, 184x184, IK09, 24/48/110/220V

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QDX

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 228x228, IK09, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBX

đèn led, sáng nháy /tĩnh, 228x228, IK09, 24/48/110/220, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động dạng vuông Auer QFM

bóng xenon, 132x132, IK09, 10J, 24/48/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBS

đèn led, IK09, ~1.4HZ, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer QBM

đèn led, ~1.4Hz, 143x132, 0.003A, IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer WLK

đường kính 60mm, bóng tim 7W, 6 màu, 77x61,25.

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer TDFP

Ø 75 mm, đèn led, sáng nhấp nháy, 77x108, IK10, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer UDC UDF ULL

D60, đèn led, sáng tĩnh/nháy, bóng 4W, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer series TDC TDF TLL

D75, đèn led , sáng tĩnh / nháy, 6 màu , IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động lắp tủ điện Auer TDCP TDFP TLLP

Ø 75 & 60mm, IK10, đèn led, sáng tĩnh , 6 màu, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn chiếu sáng Auer ILL42

đèn led, chống rung động , 419x65x34,

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động AUER PFL

đèn led, nháy , D75, H55, IK08, cáp dài 1m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer PCL

đèn led, sáng tĩnh/nháy, D75mm, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer PCH

D75mm, đèn led sáng tĩnh/ nháy , cáp dài 1m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động AUER PFH

đèn led, sáng nháy, D75mm, H101mm, IK08, cáp dài 1m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer PXL

bóng xenon, D75mm, IK08, cáp dài 1m, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tín hiệu gắn tủ điện Auer IBS

D 22, và D30 xH60, đèn led, nhiều màu , IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer PMH

D75, đèn led, 3 màu, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn báo động Auer PXH

D75, công suất 5J, 1.4HZ, bóng xenon, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tín hiệu gắn tủ điện Auer IBM

D45, nhiều màu, đèn led, sáng tĩnh/nháy, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn tín hiệu gắn tủ điện Auer IBL

D65, đèn led, sáng tĩnh/nháy, nhiều màu, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer FLK

D60mm, 6 màu ,dễ lắp đặt nhiều vị trí

Đơn giá: Liên hệ

Đèn cảnh báo Auer XB2

đèn xenon, IP65, Ø65mm, cáp dài 400mm, 76x52

Đơn giá: 520.000 VNĐ

đèn báo động Auer UDF

D60, đèn led, sáng nháy, 2hz, IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động Auer TDF

đèn báo động , IK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn báo động Auer UDC

D60, đèn led, sáng tĩnh/nháy, 2Hz, IIK08, IP66

Đơn giá: Liên hệ