đèn báo không Auer BLG

Tần số nháy 2Hz, 120 mm, 24, 48, 110, 220V, IP65

Đơn giá: 3.513.000 VNĐ