Đèn còi Auer RDMUP+RBA

cường độ phát sáng lên đến 450 Cd

Đế âm thanh với âm thanh 32 âm

áp suất âm thanh tối đa 95dB

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer RDMHP+RBA

- cường độ sáng 184Cd

- 7 chức năng ánh sáng

- 15 chế độ hoạt động

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer RDM+RBA

- Ánh sáng 111Cd

- âm thanh 32 âm

- Cường độ âm thanh 95 dB

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer RDC+RBA

- Ánh sáng 111Cd

- âm thanh 32 âm

- Cường độ âm thanh 95 dB

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer RMM+RBA

- cường độ sáng 25 Cd, 7 màu

- âm thanh 32 âm

- âm thanh 95 dB

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer RCMM+RBA

- 7 màu có thể điều khiển bên ngoài

- âm thanh 32 âm

- âm thanh 95 dB

Đơn giá: Liên hệ

Còi có đèn báo động Auer ADS-P

đèn LED, sáng tĩnh, 103db, 1.5CD, 220VAC, IP65, Auer Austria

Đơn giá: Liên hệ

Còi đa âm có đèn Auer ADS-T

đèn led, 32 âm, 108db, 150-2900Hz, IK09, IP65

Đơn giá: 4.320.000 VNĐ

Đèn còi cảnh báo Auer T series

D75, đèn led, sáng tĩnh/nháy, 100db, 6 màu tùy chọn , IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi cảnh báo 32 âm Auer ACM

Đèn còi 32 âm tùy chọn, nhiều màu sắc

Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn báo động Auer ACL

đèn eld, sáng nháy, 120db, 63 âm , 24/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn báo động Auer ACX

đèn led, sáng nháy, 127db, 63 âm, 24/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động Auer CS1

đèn led, sáng nháy, max 111db, 1hzm 32 âm , 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi cảnh báo Auer S series

S series Đèn còi cảnh báo Auer

Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn báo động Auer KDL

Còi có đèn,đèn led- bóng tim, 220VAC, IP43, Auer Austria

Đơn giá: Liên hệ

Đèn Còi báo động Auer KDF

bóng xenon, 1,4Hz, 92db, cường độ 1J, nhựa ABS, IP43

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi báo động Auer KLL

D60, bóng led sáng nháy, 92dB, 220VAC, IP43, Auer Austria

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi Auer KLF

nhựa ABS, cường độ 1J, 92db, 1,4Hz, bóng xenon, Ip43

Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn báo động Auer ADM

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 113db, 32 âm . 24/110/220VAC, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn báo động Auer ADL

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 120db, 63 âm, 24/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn báo động Auer ADX

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 127db, 63 âm, 24/110/220V, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo AUER ASS-P+QDS

- đèn led, sáng tĩnh/nháy,

- Âm lượng 103db, 1Hz,

- Kích thước: 94x94, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer ASS-P+QFS

- bóng xenon,

- công suất 5j, 1HZ, 94x94,

- Cấp bảo vệ: IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

CÒI ĐÈN BÁO ĐỘNG AUER ASS-T+QDS

- đèn led, sáng tĩnh/nháy,

- Âm thanh: 108db, 32 âm,

- Cấp bảo vệ: IK09, 1Hz, IP66

Đơn giá: Liên hệ

ĐÈN CÒI AUER ASS-T+QFS

- bóng led, sáng tĩnh/nháy,

- Còi 108db, 32 âm,

- Câp bảo vệ: IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer ASM+QFM

- đèn led, sáng tĩnh/nháy,

- Còi 113db, 32 âm, 1Hz,

- Cấp bảo vệ: IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

CÒI ĐÈN BÁO ĐỘNG AUER ASM+QDM

- còi 132x132,

- Âm thanh: max 113db, 32 âm

- Cấp bảo vệ: IK09, 100Cd, IP66

Đơn giá: Liên hệ

đèn còi cảnh báo Auer ASL+QBL

- đèn led, sáng tĩnh/nháy,

- Âm lượng: 120db, 63 âm thanh

- Cấp bảo vệ: IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

CÒI ĐÈN BÁO ĐỘNG AUER ASL+QDL

- đèn led, sáng tĩnh/nháy,

- còi 120db, 63 âm, 1Hz,

- IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

CÒI ĐÈN BÁO ĐỘNG AUER ASX+QDX

còi max 127db, 63 âm, 228x228mm, IK09, 300Cd, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn còi Auer ASX+QBX

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 127db, 63 âm, IK09, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QSS

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 2 âm, 80db, 3500Hz, IK09, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QSM

đèn led, sáng tĩnh/nháy,

Còi 100dB, 3.300Hz,

IK09, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QSL

led, sáng tĩnh/nháy, còi 105db, 3 âm ,3.300Hz,1,4Hz, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QSX

đèn led, sáng tĩnh/nháy, còi 105db, Ik09, 1,4Hz, Ip65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QCS

đèn led, sáng nháy, còi 80db, 3.500Hz, 2 âm , IK09, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QCM

đèn led, sáng tĩnh/nháy, còi 100db, 2 âm, IK09, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QCL

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 3 âm ,còi 105db, IK09, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Đèn có còi Auer QCX

đèn led, sáng tĩnh/nháy, 3 âm, còi 105db, IK09, IP65

Đơn giá: Liên hệ