Bộ điều khiển tín hiệu cách ly CN-6000 series

Ngõ ra: 4-20mA hoặc 0-10VDC

Ngõ ra: 2 / 4 alarm

Hiển thị Màn hình LCD 4 số

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6100-C1

In: TC, RTD, analog,

1 out 4-20mA,

100-240VAC, 8 pin

Đơn giá: 2.921.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu sang 4-20mA CN-6101-C1

In: TC, RTD, analog,

1 out 4-20mA,

24VDC, 8 pin

Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6100-C2

In: TC, RTD, analog,

2 out 4-20mA,

100-240VAC, 11 pin

Đơn giá: 4.426.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-C2

In: TC, RTD, analog,

2 out 4-20mA,

24VDC, 11 pin

Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6100-V1

In: TC, RTD, analog, 1 out 0-10V, 100-240VAC, 8 pin

Đơn giá: 2.921.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6101-V1

In: TC, RTD, analog,

1 out 0-10V,

24VDC, 8 pin

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu CN-6100-V2

In: TC, RTD, analog, 2 out 0-10V,100-240VAC, 8 pin

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-V2

In: TC, RTD, analog, 2 out 0-10V, 24VDC, 8 pin

Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6100-R1

In: TC, RTD, analog, 1 alarm, 100-240VAC, 8 pin

Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-R1

In: TC, RTD, analog, 1 relay alarm, 24VDC, 8 pin

Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics CN-6100-R2

In: TC, RTD, analog, 2 alarm , 100-240VAC, 8 pin

Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-R2

In: TC, RTD, analog, 2 relay alarm, 24VDC, 8 pin

Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ Hiển Thị Đa Năng Autonics CN-6100-R4

In: TC, RTD, analog,

4 alarm,

100-240VAC, 11 pin

Đơn giá: 3.846.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6101-R4

In: TC, RTD, analog,

4 relay alarm,

24VDC, 8 pin

Đơn giá: 4.344.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu xung Autonics CN-6400-C1

In: xung, 1 out 4-20mA, 100-240VAC, 8 pin

Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu xung Autonics CN-6401-C1

In: xung, 1 out 4-20mA, 24VDC, 8 pin

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu xung Autonics CN-6401-V1

In: xung, 1 out 0-10VDC, 24VDC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6400-C2

In: xung, 2 out 4-20mA, 100-240VAC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6401-C2

In: xung, 2 out 4-20mA, 24VDC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6400-V1

In: xung, 1 out 0-10VDC, 100-240VAC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 2.921.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu xung Autonics CN-6401-V2

In: xung, 2 out 0-10VDC, 24VDC, 8 pin , IP50

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu xung Autonics CN-6400-V2

In: xung, 2 out 0-10VDC, 100-240VAC, 8 pin,IP50

Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6400-R1

In: xung, 1 out alarm, 100-240VAC, 8 pin,IP50

Đơn giá: 2.809.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-R1

In: xung, 1 out alarm, 24VDC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6400-R2

In: xung, 2 out alarm, 100-240VAC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.327.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-R2

In: xung, 2 out Alarm, 24VDC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics CN-6400-R4

In: xung, 4 out Alarm , 100-240VAC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 3.980.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics CN-6401-R4

In: xung, 4 out Alarm, 24VDC, 8 pin, IP50

Đơn giá: 4.513.000 VNĐ