bộ đếm giờ hourmeter AUTONICS LE8N-BN

LCD, 0-999.999h

reset, có pin

48x24, IP66

Giá KM còn: 621.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 927.000 VNĐ

bộ đếm giờ AUTONICS LE8N-BF

Bộ đếm giờ, LCD,

IN: 6-240VAC/DC,

pin 10 năm, 48x24.

Giá KM còn: 658.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 983.000 VNĐ

bộ đếm giờ AUTONICS (hourmeter) LE8N-BN-L

LCD backlight

0-999.999h, reset

có pin, 48x24, IP66

Giá KM còn: 658.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 983.000 VNĐ

bộ đếm giờ hourmeter AUTONICS LE8N-BV-L

LCD backlight

0-999.999h, reset

có pin, 48x24, IP66

Giá KM còn: 695.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.038.000 VNĐ

bộ đếm giờ hourmeter AUTONICS LE8N-BV

LCD, 0-999.999h

reset, có pin

W48xH24, IP66

Giá KM còn: 658.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 983.000 VNĐ