bộ đếm giờ hourmeter AUTONICS LE8N-BN

LCD, 0-999.999h, reset, có pin, 48x24, IP66

Đơn giá: 690.000 VNĐ

bộ đếm giờ AUTONICS LE8N-BF

Bộ đếm giờ, LCD, IN: 6-240VAC/DC, pin 10 năm, 48x24.

Đơn giá: 807.000 VNĐ

bộ đếm giờ AUTONICS (hourmeter) LE8N-BN-L

LCD backlight, 0-999.999h, reset, có pin, 48x24, IP66

Đơn giá: 908.000 VNĐ

bộ đếm giờ hourmeter AUTONICS LE8N-BV-L

LCD backlight, 0-999.999h, reset, có pin, 48x24, IP66

Đơn giá: 2.018.000 VNĐ

bộ đếm giờ hourmeter AUTONICS LE8N-BV

LCD, 0-999.999h, reset, có pin, W48xH24, IP66

Đơn giá: 896.000 VNĐ