Bộ điều khiển áp suất nhiều kênh Autonics PSM

4 HOẶC 8 kênh, ngõ vào DC4-20mA, 1-5VDC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-VR

4 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 4.542.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-VPD

4 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, 1 DI, 12-24VDC

Đơn giá: 4.129.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-VPR

4 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 4.542.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-AD

4 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 4.129.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-AR

4 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 4.542.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-APD

4 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 4.129.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-APR

4 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 4.542.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 4 kênh Autonics PSM4-VD

4 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 4.129.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 8 kênh Autonics PSM8-VD

8 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 6.193.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Autonics PSM8-VR

8 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 6.606.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Autonics PSM8-AD

8 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 6.193.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Autonics PSM8-APR

8 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 6.606.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Autonics PSM8-VPD

8 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 6.193.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất Autonics PSM8-VPR

8 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 6.606.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 8 kênh Autonics PSM8-AR

8 kênh vào: 1-5VDC, out: NPN, RS485, 12-24VDC

Đơn giá: 6.606.000 VNĐ

Bộ điều khiển áp suất 8 kênh Autonics PSM8-APD

8 kênh vào: 1-5VDC, out: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 6.193.000 VNĐ