Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-U

2 kênh NPN/PNP sang relay, 8 pin, AC100-240V, Autonics Korea

Giá KM còn: 767.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.145.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-V

2 kênh NPN sang relay, 8 pin, AC100-240V,

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-VP

2 kênh PNP sang relay, 8 pin, AC100-240V,

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W

2 kênh NPN sang relay, 8 pin, AC100-240V

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-WP

2 kênh PNP sang relay, 8 pin, AC100-240V

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12

Bộ điều khiển , in: NPN/PNP, 8 pin, AC100-240V

Giá KM còn: 270.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 403.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Cảm Biến Autonics PA-12-PG

Bộ điều khiển , in: NPN, 8 pin, AC100-240V

Giá KM còn: 1.688.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.520.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Cảm Biến Autonics PA-12-PGP

Bộ điều khiển , in: PNP, NO 1, 8 pin, AC100-240V

Giá KM còn: 1.688.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.520.000 VNĐ