Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-U

2 kênh NPN/PNP sang relay, 8 pin, AC100-240V, Autonics Korea

Đơn giá: 1.145.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-V

2 kênh NPN sang relay, 8 pin, AC100-240V,

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-VP

2 kênh PNP sang relay, 8 pin, AC100-240V,

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-W

2 kênh NPN sang relay, 8 pin, AC100-240V

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA10-WP

2 kênh PNP sang relay, 8 pin, AC100-240V

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Bộ điều khiển cảm biến Autonics PA-12

Bộ điều khiển , in: NPN/PNP, 8 pin, AC100-240V

Đơn giá: 403.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Cảm Biến Autonics PA-12-PG

Bộ điều khiển , in: NPN, 8 pin, AC100-240V

Đơn giá: 2.520.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Cảm Biến Autonics PA-12-PGP

Bộ điều khiển , in: PNP, NO 1, 8 pin, AC100-240V

Đơn giá: 2.520.000 VNĐ