Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KPN5319-000

Hiển thị dạng cột

Ngõ ra điều khiển: 2 OUT relay

Chức năng: gia nhiệt và làm lạnh

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KPN5311-030

2 Ngõ ra 4-20mA hoặc SSR

Ngõ ra: chuyển tiếp + remote SV

Chức năng: gia nhiệt và làm lạnh

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KPN5313-030

Hiển thị dạng cột

out 1: 4-20mA, OUT 2: relay

chuyển tiếp + remote SV 

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KPN5317-030

Hiển thị dạng cột

OUT 1: RELAY, OUT 2: 4-20mA hoặc SSR

Ngõ ra: chuyển tiếp + remote SV

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ điều khiển tín hiệu Autonics KPN5319-030

Hiển thị dạng cột

Ngõ ra điều khiển: 2 OUT relay

Ngõ ra: chuyển tiếp + remote SV

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Điều khiển tín hiệu Autonics KPN5313-200

Hiển thị dạng cột

OUT 1: 4-20mA hoặc SSR; OUT 2: relay

Truyền thông: RS485

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Điều khiển tín hiệu Autonics KPN5317-200

Hiển thị dạng cột

OUT 1: relay; OUT 2: 4-20mA / SSR

Truyền thông: RS485

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5319-200

Chỉ hiển thị, 2 out :relay

100-240VAC, RS485, 48x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5311-230

2 out :SSR, 100-240VAC

RS485, Transmission + SV, 48x96

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Điều khiển tín hiệu Autonics KPN5313-230

OUT 1: 4-20mA / SSR; OUT 2: relay

chuyển tiếp + remote SV (set value)

Truyền thông: RS485

 

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Điều khiển tín hiệu Autonics KPN5317-230

OUT 1: relay; OUT 2: 4-20mA /SR

chuyển tiếp + remote SV

Truyền thông: RS485

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics KPN5319-230

2 out :relay, RS485,

Transmission + SV

100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics KPN5500-000

Chỉ hiển thị, 1 out :relay/SSR

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 2.580.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.851.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-000

dạng biểu đồ cột,

heating & cooling:

4-20mA hoặc SSR

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-000

2 out: relay+SSR,

100-240VAC,

96x96

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu KPN Autonics KPN5517-000

2 out: relay, 4-20mA / SSR,

100-240VAC,

96x96

Giá KM còn: 2.825.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-030

2 out : 4-20mA / SSR,

Transmission + remote SV

96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-030

2 out :SSR+ relay, Transmission +SV,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5517-030

2 out :relay+SSR, Transmission + SV,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-030

2 out :relay, Transmission +SV,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-200

Chỉ hiển thị, 2 out :SSR, RS485,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-200

Chỉ hiển thị,

2 out :SSR+ relay, Rs485,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5517-200

Chỉ hiển thị,

2 out :relay+SSR, Rs485,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-200

Chỉ hiển thị,

2 out :relay, RS485,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.294.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.917.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5511-230

2 out :SSR, RS485, Transmission +SV,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5513-230

2 out :SSR + relay, RS485,Transmission + SV

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5517-230

2 out :relay+SSR, RS485, Transmission + SV

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-230

2 out :relay,RS485,

Transmission + SV,

100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.763.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.617.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5300-030

1 out: relay/SSR, Transmission + SV,

100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.049.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.551.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5300-200

1 out:relay/SSR, RS485,

100-240VAC, 48x96

Giá KM còn: 3.049.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.551.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5300-230

1 out relay/SSR, R485, Transmission+SV

Giá KM còn: 3.518.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.251.000 VNĐ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5500-230

1 out relay/SSR, RS485, Transmission + SV,

100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 3.518.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.251.000 VNĐ