Bộ Điều Khiển 1 trục Autonics PMC-1HS-232

Điều Khiển 1 trục, 1pps~4Mpps, kết nối RS232C, 24VDC

Giá KM còn: 4.928.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.356.400 VNĐ

Bộ Điều Khiển 1 trục Autonics PMC-1HS-USB

Điều Khiển 1 trục, 1pps~4Mpps, kết nối RS232C, USB, 24VDC

Giá KM còn: 5.212.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.780.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2HSP-USB

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, 24VDC, USB Cáp

Giá KM còn: 4.847.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.235.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2HSP-485

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, 24VDC, RS485

Giá KM còn: 4.332.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.466.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-232

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, RS232, 24VDC

Giá KM còn: 5.752.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.586.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-USB

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, 24VDC, USB Cáp

Giá KM còn: 6.661.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.943.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2TU-232

12 lệnh và 64 bước.

Terminal có thể nối PLC

Cổng RS232

Giá KM còn: 2.059.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2HSN-USB

Điều Khiển 2 trục, 1pps~4Mpps, kết nối RS232C, USB, 24VDC

Giá KM còn: 6.661.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.943.000 VNĐ