Bộ Điều Khiển 1 trục Autonics PMC-1HS-232

Điều Khiển 1 trục, 1pps~4Mpps, kết nối RS232C, 24VDC

Đơn giá: 7.356.400 VNĐ

Bộ Điều Khiển 1 trục Autonics PMC-1HS-USB

Điều Khiển 1 trục, 1pps~4Mpps, kết nối RS232C, USB, 24VDC

Đơn giá: 7.780.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2HSP-USB

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, 24VDC, USB Cáp

Đơn giá: 7.235.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2HSP-485

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, 24VDC, RS485

Đơn giá: 6.466.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-232

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, RS232, 24VDC

Đơn giá: 8.586.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2HS-USB

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, 24VDC, USB Cáp

Đơn giá: 9.943.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2TU-232

Bộ Điều Khiển Vị Trí Autonics PMC-2TU-232

Đơn giá: 3.074.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2HSN-USB

Điều Khiển 2 trục, 1pps~4Mpps, kết nối RS232C, USB, 24VDC

Đơn giá: 9.943.000 VNĐ