Bộ định thời Autonics ATE

Bộ định thời Autonics ATE

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ định thời Autonics LE3S

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Giá KM còn: 810.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.210.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SA

(ON/OFF delay, Internal, tích hợp) 8 chân tròn

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE3SB

đếm Up/Down, interval delay, flicker, one-shot, ON/OFF delay

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4S

bộ định thời Autonics LE4S

Giá KM còn: 867.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

bộ định thời Autonics LE4SA

(ON/OFF delay, flicker, Internal,twin), 8 chân tròn

Giá KM còn: 867.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

công tắc thời gian Autonics LE365S-41

48 bước/tuần, 24bước/năm, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 980.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.463.000 VNĐ

bộ định thời Autonics FS4E-1P2

1 ngõ ra, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 1.065.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.590.000 VNĐ

bộ định thời Autonics FS5E-I4

bộ định thời Autonics FS5E-I4

Giá KM còn: 909.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.356.800 VNĐ

Bộ định thời Autonics FS5EI

Bộ định thời Autonics FS5EI

Giá KM còn: 909.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.357.000 VNĐ

bộ định thời Autonics FS4E-1P4

chế độ Up/Down, 0.01s~9999h, 1C/O, 100-240VAC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 1.065.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.590.000 VNĐ

Bộ định thời đa năng Autonics AT8N

đa năng (ON delay, flicker, Internal), 100-240VAC/24-240VDC

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8N-1

Bộ định thời Autonics AT8N-1

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Bộ định thời đa năng Autonics AT8N-2

đa năng (ON delay, flicker, Internal), 24VDC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

bộ định thời sao tam giác Autonics AT8SDN

sao tam giác, 0.5-100 giây, 100-240VAC/24-240VDC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8PSN-2

Bộ định thời Autonics AT8PSN-2

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8PSN-6

Bộ định thời Autonics AT8PSN-6

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-7

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-7

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-2

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-2

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-6

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-6

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Đế relay 8 chân tròn Autonics PS-08

Loại gắn ray 35

Giá KM còn: 42.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 64.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-7

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-7

Giá KM còn: 383.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.000 VNĐ

Đế relay 11 chân tròn Autonics PS-11

11 chân tròn, gắn ray 35.

Giá KM còn: 57.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 85.000 VNĐ

Đế relay 8 chân tròn Autonics PG-08

Đế relay 8 chân tròn, đấu dây phía sau (gắn mặt tủ)

Giá KM còn: 28.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

bộ định thời đa năng Autonics AT11DN

ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL, thời gian: 0.05s ~ 100h, 24-240VAC

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Đế relay 11 chân tròn Autonics PG-11

Đế relay 11 chân tròn, gắn mặt tủ

Giá KM còn: 42.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 64.000 VNĐ

giá kẹp cho timer Autonics PGB48-W

BRACKET 48x48

Giá KM còn: 14.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.000 VNĐ

BỘ ĐỊNH THỜI ĐA NĂNG AUTONICS AT11EN

AT11EN BỘ ĐỊNH THỜI ĐA NĂNG AUTONICS

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE

On delay, 1s-24h, 48x48, 110V/220V

Giá KM còn: 132.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 198.000 VNĐ

Bộ định thời 12h Autonics ATE-12H

Bộ định thời 12h Autonics ATE-12H

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

bộ định thời ON delay Autonics ATE-6H

bộ định thời ON delay Autonics ATE-6H

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-3M

Bộ định thời Autonics ATE-3M

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ

Bộ định thời 10 phút Autonics ATE-10M

ATE-10M Bộ định thời 10 phút Autonics

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 6s Autonics ATE-6S

Bộ định thời 6s Autonics ATE-6S

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

bộ định thời Autonics ATE1-10S

bộ định thời Autonics ATE1-10S

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 6 phút Autonics ATE-6M

Bộ định thời 6 phút Autonics ATE-6M

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-3H

Bộ định thời Autonics ATE-3H

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 30s Autonics ATE1-30S

Bộ định thời 30s Autonics ATE1-30S

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ