Bộ Điều khiển Công Suất Autonics SPRM Series

tải: 25, 40, 55, 70, 90, 110, 160 A,

RS485/EtherCAT

một pha hoặc ba pha

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU11

Ngõ vào: analog, ON / OFF, không có điện áp, RS485, biến trở

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Công Suất Autonics DPU12

Bộ điều khiển Công Suất Autonics DPU12

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU13

Bộ Điều khiển điện trở 1P 380V từ 25A đến 600A

Đơn giá: 10.476.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12A-025A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa,1P 220VAC, 25A

Đơn giá: 10.103.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-040A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220VAC, 40A

Đơn giá: 11.099.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12A-050A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P, 220VAC, 50A

Đơn giá: 11.518.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn Autonics DPU12A-070A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220VAC, 70A

Đơn giá: 12.096.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-080A

1P/220V/80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 13.511.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080D

1P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Đơn giá: 12.254.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080N

1P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Đơn giá: 12.088.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-080R

1P 220V, 80A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 13.865.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-100A

1P/220V/100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 14.985.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100D

1P/220V/100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Đơn giá: 15.539.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100R

1P 220V, 100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 15.395.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-100N

1P 220V, 100A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Đơn giá: 15.333.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU12B-120A

1P/220V/120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 15.484.000 VNĐ

Bộ điều khiển gia nhiệt Autonics DPU12B-120N

1P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Đơn giá: 15.932.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-120R

1P 220V, 120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 15.932.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-120D

1P/220V/120A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Đơn giá: 14.465.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-150A

1P/220V/150A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 17.131.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150R

1P/220V/150A,in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 16.986.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150N

1P/220V/150A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI

Đơn giá: 17.110.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU12B-150D

1P/220V/150A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa

Đơn giá: 15.539.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-180A

1P/220V/180A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 19.238.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12B-200A

1P/220V/200A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 20.045.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-250A

1P/220V/250A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,

Đơn giá: 24.983.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12C-350A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P, 220V, 350A

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-400A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220V, 400A

Đơn giá: 38.148.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-500A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, 1P 220V, 500A

Đơn giá: 45.008.000 VNĐ

Bộ Điều khiển Công Suất Autonics DPU12D-600A

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa, 1P 220V, 600A

Đơn giá: 56.641.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPUS Series

Bộ điều khiển công suất DPUS Series Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU31

Điện áp 3P 110V, dòng từ 25A đến 600A

Đơn giá: 23.697.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33

Điện áp: 3P 380V, dòng từ 25A đến 600A

Đơn giá: 29.842.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU34

Điện áp: 3P 440V, dòng từ 25A đến 600A

Đơn giá: 23.171.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-025R

3P/380V/25A, in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485

Đơn giá: 22.586.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-025D

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, hiển thị từ xa 3P 380VAC,25A.

Đơn giá: 21.243.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Công Suất Autonics DPU33A-025A

3P/380V/25A,in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485, hiển thị từ xa

Đơn giá: 23.348.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-025N

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, 3P/380V, 25A,

Đơn giá: 21.242.000 VNĐ

Bộ điều khiển công suất Autonics DPU33A-040R

in: 4-20mA, điện áp DC, VR10kΩ, DI, RS-485,3P 380V, 40A,

Đơn giá: 23.103.000 VNĐ