Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm Autonics TH4M-24R

-20.0 to 60.0 ℃, 10.0 to 100.0%RH

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNH

điều khiển PID 2 bậc tự do, 48x96

truyền thông RS485

Tốc độ lấy mẫu 50ms và chính xác ±0.2%

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNL Series

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, chính xác ±0.2%

Có thể cài đặt 10 chu trình X 20 bước

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, chính xác ±0.2%

Có thể cài đặt 10 chu trình X 20 bước

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNL-P46SS-RS-035

10x20 bước = 200 bước

4 mức nhiệt đặt trước,

Out: SSR, 4-20mA, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS-42RR-NS-006

Thuật toán PID hai bậc tự do

Tốc độ lấy mẫu cao 50ms, chính xác ±0.2%

1 CT input, 2DI, 2 alarm, 2 relay out

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS-42RR-RS-006

Thuật toán PID hai bậc tự do, RS485

Tốc độ lấy mẫu 50ms, chính xác ±0.2%

1 CT input, 2DI, 2 alarm, 2 relay out

Đơn giá: 3.732.000 VNĐ

BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS TK SERIES

Chu kỳ lấy mẫu siêu nhanh: 50ms

độ chính xác hiển thị 0.3%

4 giá trị nhiệt độ cài đặt trước

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics TK4H

kích thước: 48x96,

Ngõ vào: TC, RTD, analog

2 Ngõ ra : relay, SSR, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4L

- điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID,

- Nhiệt độ: 0-2300 độ C,

- Kích thước: 96x96, IP65

Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4M

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID,

0-2300 độ C,

72x72, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics TK4S

- Kích thước: 48x48,

- Phạm vi đo: 0-2300 độ C.

- chu kỳ lấy mẫu 50ms, PID 

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4SP

nối đế relay 11 chân tròn,

kích thước: 48x48

- Phạm vi đo: 0 - 2300 độ C.

Đơn giá: 1.402.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4W

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID,

0-2300 độ C,

96x48, IP65

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H

48x96, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4L

kích thước: 96x96, Phạm vi đo: 0~2300 độ C, IP65

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M

96x96, 100-240VAC,Korea

Đơn giá: 2.047.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4S

- Ngõ ra điều khiển: relay, SSR, 4-20mA.

- Phạm vi đo: 0 - 2300 độ C.

- kích thước: 48x48

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W

kích thước: 96x48,

Ngõ vào: TC, RTD, analog

Ngõ ra: 4-20mA, relay, SSR.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4H

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x96,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 96x96,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S

2 alarm, out relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, 100-240V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x72, out relay/SSR

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x48, 11 chân,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x36,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4W

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 96x48,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN

ngõ vào_RTD, TC, Analog, Ngõ ra: relay, 4-20mA, SSR

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Autonics KPN5300-000

Chỉ hiển thị, 1 out relay, 100-240VAC, 48x96

Đơn giá: 3.851.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4H

48x96, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Autonics KPN5311-000

2 OUT 4-20mA hoặc SSR

Ngõ ra: chuyển tiếp + remote SV

Kích thước: 48x96

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4L

96x96, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Đơn giá: 1.212.000 VNĐ

Bộ điều khiển Autonics KPN5313-000

Chỉ hiển thị, 2 out 4-20mA/SSR, relay, 100-240VAC, 48x96

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4M

72x72, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển Autonics KPN5317-000

Hiển thị dạng cột

OUT 1: relay; OUT 2: 4-20mA hoặc SSR

Chức năng: gia nhiệt và làm lạnh

Đơn giá: 4.217.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4S

48x48, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ màn hình LCD TX4H

Hiển thị LCD, 48x96x45, 100-240VAC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TX4L

Hiển thị LCD chữ trắng, 96x96x45, 100-240VAC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TX4M

Hiển thị LCD, 72x72x45, 100-240VAC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điểu khiển nhiệt độ Autonics TX4S

Hiển thị LCD, 48x48x45, 100-240VAC.

Đơn giá: 1.190.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4L

ON/OFF, P, PI, PIDF, PIDS, 0-2300độ C, 96x96, 100-240V.

Đơn giá: Liên hệ