Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H-T4R

1 event + RS485, out: relay, 48x96, 100-240VAC,Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4L-A4C

2 event + PV (4-20mA) out: 4-20mA, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm TH4M

-20.0 to 60.0 ℃, 10.0 to 100.0%RH

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ PID Autonics TR1D Series

rộng 22,5mm, alarm, RS485, out: SSR, 4-20mA, relay

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14RR

Module gắn ray, out: 2 relay, 1 alarm, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14RN

Module gắn ray, out: relay, 1 alarm, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-R4RR

1 alarm, chuyển đổi 4-20mA, 2out: relay, 100-240V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-T4RR

DC4-20mA , Ngõ ra truyền thông RS485,100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14CN

Module gắn ray, out:4-20mA, 1 alarm, 100-240VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-14CC

Module gắn ray, 1 alarm, out: 4-20mA + SSR, 100-240V

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-R4CC

1 alarm, truyền tín hiệu, out: 2 x 4-20mA, 100-240VAC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TR1D-T4CC

1 alarm, RS485, 2 x 4-20mA + SSR, 100-240VAC,Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-14R

1 hàng số, out: 1 relay và SSR, 1 alarm, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x48, 11 chân,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP-N4N

Ngõ vào: K, J, PT100, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP-N4R

1 hàng số, out: relay + SSR, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 853.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP-14R

1 hàng số,out relay+SSR, 11 chân tròn, kt48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4SP-12R

out: 1 relay và SSR, 1 alarm, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N4N

Ngõ vào: K, J, PT100, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4SP-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, chỉ hiển thị, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N4R

1 hàng số, out:relay+SSR, 48x48, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: 853.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4SP-N2R

1 hàng số, out: relay + SSR, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-24R

1 hàng số, kt48x48, 2 alarm, out relay, 100-240VAC

Đơn giá: 921.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-N2R

1 hàng số,out:relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Đơn giá: 985.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-22R

1 hàng số, 2 alarm, out:relay +SSR, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Đơn giá: 1.071.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S-12R

1 hàng số,1 alarm, out:relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x36,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N4N

ngõ vào: K, J, L, RTD, chỉ hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Đơn giá: 787.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N4R

1 hàng số, out:relay, 72x36, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: 853.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-14R

1 hàng số, kt72x36, 100-240VAC,1 ngõ ra alarm.

Đơn giá: 967.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N2N

Ngõ vào: K, JIC, PT100, chỉ hiển thị, 72x36, 24-48VDC, 24VAC

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-12R

kt72x36, 1 alarm. Ngõ ra: 1 relay + SSR, 100-240VAC

Đơn giá: 1.028.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y-N2R

1 hàng số, out:relay, 72x36, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Đơn giá: 985.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x72, out relay/SSR

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-N4N

Chỉ hiển thị, ngõ vào: K, J, L, RTD, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 899.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-N4R

1 hàng số, out:relay, 72x72, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: 967.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-14R

1 hàng số, kt72x72,1 alarrm, 1 relay và SSR,100-240VAC, Korea.

Đơn giá: 989.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M-24R

1 hàng số,2alarm, out relay +SSR, kt72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 1.033.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics TC4M-12R

1 hàng số, 72x72,1 alarm,out: relay, 24-48VDC, 24VAC, Korea

Đơn giá: 989.000 VNĐ