Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNL-P46SS-RS-035

10x20 bước, 4 mức nhiệt đặt trước, SSR, 4-20mA, RS485,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNH

Bộ điều khiển nhiệt độ PID 2 bậc tự do, 48x96

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNS

Bộ điều khiển nhiệt độ PID 2 bậc tự do, 48x48

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TNL Series

Bộ điều khiển nhiệt độ PID 2 bậc tự do

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm TH4M

-20.0 to 60.0 ℃, 10.0 to 100.0%RH

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4H

kích thước: 48x96, Ngõ vào: TC, RTD, analog

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4L

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID, 0-2300 độ C, 96x96, IP65

Giá KM còn: 1.208.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.803.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4M

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID, 0-2300 độ C, 72x72, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

TK4S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics

48x48, Phạm vi đo: 0 - 2300 độ C.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4SP

nối đế relay 11 chân tròn, kích thước: 48x48

Giá KM còn: 939.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.402.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TK4W

điều khiển: ON/OFF, P, PI, PD, PID, 0-2300 độ C, 96x48, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4H

48x96, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4L

kích thước: 96x96, Phạm vi đo: 0~2300 độ C, IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4M

96x96, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.371.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.047.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4S

48x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZN4W

kích thước: 96x48, Ngõ vào: TC, RTD, analog

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4H

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x96,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4L

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 96x96,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4S

2 alarm, out relay, 48x48, 24-48VDC, 24VAC, 100-240V

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4M

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x72, out relay/SSR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4SP

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 48x48, 11 chân,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4Y

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 72x36,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC4W

Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID, 96x48,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics KPN

ngõ vào_RTD, TC, Analog, Ngõ ra: relay, 4-20mA, SSR

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4H

48x96, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4L

96x96, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: 812.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.212.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4M

72x72, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TCN4S

48x48, Hai dòng hiển thị SV & PV, 8 loại cảm biến ngõ vào

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ màn hình LCD TX4H

Hiển thị LCD, 48x96x45, 100-240VAC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TX4L

Hiển thị LCD chữ trắng, 96x96x45, 100-240VAC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TX4M

Hiển thị LCD, 72x72x45, 100-240VAC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điểu khiển nhiệt độ Autonics TX4S

Hiển thị LCD, 48x48x45, 100-240VAC.

Giá KM còn: 797.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.190.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4H

0-2300 độ C, out: 4-20mA/relay/SSR, 48x96, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4L

ON/OFF, P, PI, PIDF, PIDS, 0-2300độ C, 96x96, 100-240V.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4M

0 - 2300 độ C, 4-20mA, relay, SSR, 72x72, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4SP

Phạm vi đo: 0 - 2300 độ C, 11 chân tròn, 48x48, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4ST

11 chân tròn, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TZ4W

0-2300 độ C, 4-20mA/relay/SSR, 96x48, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Chuyển Đổi Tín Hiệu Autonics KPN5519-000

Chỉ hiển thị, 2 out :relay, 100-240VAC, 96x96

Giá KM còn: 3.163.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.722.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Autonics KPN5500-030

relay, 4-20mA / SSR, transmission + Remote SV, 96x96

Giá KM còn: 3.530.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.269.000 VNĐ