Bộ hiển thị LED 16 đoạn Autonics DA series

mở rộng lên 24 khối.
kích thước LED: 16, 22.5, 40, 60mm
LED 16 đoạn với độ sáng cao.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics DS series

mở rộng lên 24 khối.
kích thước LED: 16, 22.5, 40, 60mm
LED 7 đoạn với độ sáng cao.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D1SC-N

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 32x57mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 943.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.408.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics D1SA-RN

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 11x22mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 359.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 536.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D1SA-GN

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: NPN/PNP, 11x22mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 359.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 536.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-RN

LED 16 đoạn màu đỏ,

ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm,

12-24VDC

Giá KM còn: 383.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 573.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics D1AA-GN

LED 16 đoạn màu xanh,

ngõ vào NPN/PNP, 11x20mm,

Điện thế: 12-24VDC

Giá KM còn: 383.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 573.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D5Y-M

4 loại ngõ vào: BCD, static, dynamic, serial, 12-24VDC

Giá KM còn: 863.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.289.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn D5W-M

4 loại ngõ vào: BCD, static, dynamic, serial, 12-24VDC

Giá KM còn: 984.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.470.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED Autonics DS16

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics D5W-MX

4 loại ngõ vào: BCD, static, dynamic, serial, 110-220VAC

Giá KM còn: 1.126.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.682.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 691.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 763.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9×H16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 361.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GS

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào: NPN/PNP, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 691.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GT

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào RS485, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 763.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 361.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED Autonics DS22

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RS

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: nối tiếp,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RP

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: song song,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS22-RT

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: RS485,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 784.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.171.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RE

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: bộ mở rộng,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 258.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 386.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GS

LED 7 đoạn màu xanh,

ngõ vào: nối tiếp,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GP

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: song song,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED bảy đoạn DS22-GT

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: RS485,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 784.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.171.000 VNĐ

Khối LED Autonics DS22-GE

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: bộ mở rộng,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 258.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 386.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RR

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: PT100,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 521.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 779.000 VNĐ

Display Unit Autonics DS40-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 625.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 934.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED Autonics DS40-RP

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 625.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 934.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED Autonics DS40

LED 7 đoạn màu đỏ, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED bảy đoạn DS40-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 863.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.289.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 383.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 573.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GS

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 625.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 934.000 VNĐ

Autonics Display Unit DS40-GP

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: song song, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 625.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 934.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn Autonics DS40-GT

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 863.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.289.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS40-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: bộ mở rộng, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 383.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 573.000 VNĐ

LED 7 đoạn hiển thị nhiệt Autonics DS40-RR

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 684.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.022.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS40-RRT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: PT100 + RS485, 40x60mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 926.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.383.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED Autonics DS60

LED 7 đoạn màu đỏ,

Kích thước: 60x96mm,

12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS60-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: nối tiếp, 60x96mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 726.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.084.000 VNĐ