Bộ điều khiển nguồn 7.5kw Autonics SPC1-35-E

35A, 1P,

ngõ vào: 4-20mADC/1-5VDC/VR(1kΩ)/

ON/OFF

Giá KM còn: 1.275.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.903.000 VNĐ

Bộ điều khiển nguồn 11kw Autonics SPC1-50-E

50A, 1P,

ngõ vào: 4-20mADC/1-5VDC/VR(1kΩ)/

ON/OFF

Giá KM còn: 1.593.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.379.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SP-0324

Điện áp ra: 24VDC, 0.13A, 3w, 100-240VAC

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Bộ nguồn xung SP-0312

Điện áp ra: 24VDC, 0.25A, 3w, 100-240VAC

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SP-0305

Điện áp ra: 5VDC, 0.6A, 3w, 100-240VAC

Giá KM còn: 369.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-030-05

Điện áp ra: 5VDC, 6A, 30w, 100-240VAC

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-030-12

Điện áp ra: 12VDC, 2.5A, 30w, 100-240VAC

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-030-24

Điện áp ra: 24VDC, 1.25A, 30w, 100-240VAC

Giá KM còn: 753.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-050-05

Điện áp ra: 5VDC, 10A, 50w, 100-240VAC

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-050-12

Điện áp ra: 12VDC, 4.2A, 50w, 100-240VAC

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ nguồn xung ổn áp Autonics SPA-050-24

Điện áp ra: 24VDC, 2.1A, 50w, 100-240VAC

Giá KM còn: 917.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.370.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5VDC Autonics SPA-075-05

Điện áp ra: 5VDC, 15A, 75w, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-075-12

Điện áp ra: 12VDC, 6.3A, 100w, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Bộ nguồn xung SPA-075-24

Điện áp ra: 24VDC, 3.2A, 75w, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.340.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5V Autonics SPA-100-05

Điện áp ra: 5VDC, 20A, 100w, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPA-100-12

Điện áp ra: 12VDC, 8.4A, 100w, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

Bộ nguồn xung Autonics SPA-100-24

Điện áp ra: 24VDC, 4.2A, 100w, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.445.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

Bộ nguồn xung ổn áp SPB series

Công suất 15~480W,

điện thế: 5V, 12V, 24V, 48V

Hệ số công suất: 0.9, hiệu suất 80%.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung 15W 24VDC Autonics SPB-015-24

Điện áp ra: 24VDC, 0.625A,

Công suất 15w,

Nguồn cấp: 100-240VAC

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 30W Autonics SPB-030-24

Điện áp ra: 24VDC, 1.25A, 30w, 100-240VAC

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 24VDC Autonics SPB-060-24

Điện áp ra: 24VDC, 2.5A,

60w,

100-240VAC

Giá KM còn: 696.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.039.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 120w 24VDC Autonics SPB-120-24

Điện áp ra: 24VDC, 5A,

Công suất: 120w,

100-240VAC

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 240w 24VDC Autonics SPB-240-24

Điện áp ra: 24VDC, 10A,

Công suất: 240w,

Nguồn; 100-240VAC

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12VDC Autonics SPB-015-12

Điện áp ra: 12VDC, 1.25A, 15w, 100-240VAC

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 5V Autonics SPB-030-05

Điện áp ra: 5VDC, 5A,

Công suất: 30w,

Nguồn: 100-240VAC

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 30w Autonics SPB-030-12

Điện áp ra: 12VDC, 2.6A, 30w, 100-240VAC

Giá KM còn: 618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 923.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 15w Autonics SPB-015-05

Điện áp ra: 5VDC, 3A, 15w, 100-240VAC

Giá KM còn: 528.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 788.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 60w Autonics SPB-060-12

Điện áp ra: 12VDC, 5.2A,

Công suất:60w,

Nguồn: 100-240VAC

Giá KM còn: 696.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.039.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 240w Autonics SPB-240-12

Điện áp ra: 12VDC, 20A,

Công suất: 240w,

Nguồn: 100-240VAC

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 48V 240w 5A Autonics SPB-240-48

Điện áp ra: 48VDC, 5A,

240w,

100-240VAC

Giá KM còn: 1.903.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.841.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 12V 120w Autonics SPB-120-12

Điện áp ra: 12VDC, 10A,

Công suất: 120w,

100-240VAC

Giá KM còn: 1.122.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.675.000 VNĐ

Bộ nguồn xung 24VDC 400W Autonics SPA-400-24

Điện áp ra: 24VDC, 16.6A, 400w, 100-240VAC

Giá KM còn: 3.449.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.148.000 VNĐ