Cảm biến cửa Autonics ADS-AF

Cảm biến cửa, phản xạ khuếch tán, out: relay, 24-240VAC

Đơn giá: 1.653.000 VNĐ

Cảm biến cửa Autonics ADS-AE

Cảm biến cửa Autonics ADS-AE

Đơn giá: 1.653.000 VNĐ

cảm biến cửa Autonics ADS-SEC2

cảm biến cửa Autonics ADS-SEC2

Đơn giá: 1.420.000 VNĐ

cảm biến cửa Autonics ADS-SEC1

cảm biến cửa Autonics ADS-SEC1

Đơn giá: 470.000 VNĐ

cảm biến cửa Autonics ADS-SE2

cảm biến cửa Autonics ADS-SE2

Đơn giá: 1.330.000 VNĐ

cảm biến cửa Autonics ADS-SE1

cảm biến cửa Autonics ADS-SE1

Đơn giá: 1.110.000 VNĐ

Cảm biến cửa Autonics ADS-SE

Cảm biến cửa Autonics ADS-SE

Đơn giá: Liên hệ