Bộ khuếch đại cảm biến chuyển vị Autonics BD-A1

Bộ khuếch đại cảm biến chuyển vị Autonics BD-A1

Giá KM còn: 7.388.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.027.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-100

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-100

Giá KM còn: 16.794.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-065

phân giải 2㎛, Khoảng cách 65mm, Phạm vi đo 50 đến 80mm

Giá KM còn: 16.794.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-030

phân giải 2㎛, Khoảng cách 30mm, Phạm vi đo 20 đến 40mm

Giá KM còn: 16.794.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Bộ truyền thông Autonics BD-CRS

Bộ truyền thông Autonics BD-CRS

Giá KM còn: 7.522.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.228.000 VNĐ