Bộ khuếch đại cảm biến chuyển vị Autonics BD-A1

dùng đo độ dày đối tượng, đo độ rung máy móc, ...

Đơn giá: 11.027.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-100

phân giải 4㎛, Khoảng cách 65mm, Phạm vi đo 70 to 130mm

Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-065

phân giải 2㎛, Khoảng cách 65mm, Phạm vi đo 50 đến 80mm

Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-030

phân giải 2㎛, Khoảng cách 30mm, Phạm vi đo 20 đến 40mm

Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Bộ truyền thông Autonics BD-CRS

RS-232C, RS-485, 9600, 19200, 38400, 115200bps

Đơn giá: 11.228.000 VNĐ