Bộ khuếch đại cảm biến chuyển vị Autonics BD-A1

Bộ khuếch đại cảm biến chuyển vị Autonics BD-A1

Đơn giá: 11.027.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-100

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-100

Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-065

phân giải 2㎛, Khoảng cách 65mm, Phạm vi đo 50 đến 80mm

Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Cảm biến dịch chuyển Autonics BD-030

phân giải 2㎛, Khoảng cách 30mm, Phạm vi đo 20 đến 40mm

Đơn giá: 25.067.000 VNĐ

Bộ truyền thông Autonics BD-CRS

Bộ truyền thông Autonics BD-CRS

Đơn giá: 11.228.000 VNĐ