Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DN

Vật phi kim loại, khoảng cách 8mm, NPN, 12-24VDC, IP66

Giá KM còn: 708.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DP

Vật phi kim loại, khoảng cách 8mm, PNP, 12-24VDC, IP66

Giá KM còn: 708.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8DN2

Vật phi kim loại, khoảng cách 8mm, NPN, NC, 12-24VDC, IP66

Giá KM còn: 708.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8AO

Vật phi kim loại, AC 2 dây, khoảng cách 8mm, NO, 100-240VAC, IP66

Giá KM còn: 822.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.228.000 VNĐ

Cảm biến điện dung Autonics CR18-8AC

Vật phi kim loại, AC 2 dây, khoảng cách 8mm, NC, 100-240VAC, IP66

Giá KM còn: 822.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.228.000 VNĐ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15DN

Vật phi kim loại, khoảng cách 15mm, NPN, NO, 12-24VDC

Giá KM còn: 474.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 708.000 VNĐ

Cảm Biến Điện Dung Autonics CR30-15DN2

Vật phi kim loại, khoảng cách 15mm, NPN, NC, 12-24VDC

Giá KM còn: 474.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 708.000 VNĐ

Cảm Biến Điện Dung Autonics CR30-15DP

Vật phi kim loại, khoảng cách 15mm, PNP, NO, 12-24VDC

Giá KM còn: 474.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 708.000 VNĐ

Cảm biến điện dung Autonics CR30-15AO

Vật phi kim loại, khoảng cách 15mm, NO, 110-240VAC, IP 66

Giá KM còn: 560.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 836.000 VNĐ

Cảm Biến Điện Dung Autonics CR30-15AC

Vật phi kim loại, khoảng cách 15mm, NC, 110-240VAC, IP 66.

Giá KM còn: 560.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 836.000 VNĐ