Camera thông minh VC-M50T-CE

CMOS đơn sắc 1", 2.560×2.048Px, 16 fps, NPN-PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG

Cảm biến hình ảnh Autonics VG

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-8E

Tiêu cự 8mm, 1/3" mono CMOS, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" mono CMOS, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" mono CMOS, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-8E

Tiêu cự 8mm, màu đỏ, 1/3" mono CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" mono đỏ, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" mono đỏ, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-8E

Tiêu cự 8mm, màu xanh, 1/3" mono CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" mono xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" mono xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04B-8E

Tiêu cự 8mm, xanh dương, 1/3" mono CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04W-8E

1/3" color CMOS, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04G-8E

1/3" color CMOS xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04W-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color trắng, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04W-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" color trắng, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04G-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04R-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color đỏ, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04G-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-8E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-8E

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04R-8E

Tiêu cự 8mm, màu đỏ, 1/3" màu đỏ, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04R-25E

Tiêu cự 25mm, màu đỏ, 1/3" color CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ