Camera thông minh VC-M50T-CE

CMOS đơn sắc 1", 2.560×2.048Px, 16 fps, NPN-PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG

Cảm biến hình ảnh Autonics VG

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-8E

Tiêu cự 8mm, 1/3" mono CMOS, 752×480Px

Cài đặt đến 32 nhóm riêng biệt

NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" mono CMOS,

752×480Px,

NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04W-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" mono CMOS,

752×480Px,

NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-8E

Tiêu cự 8mm, màu đỏ, 1/3" mono CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" mono đỏ, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04R-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" mono đỏ, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-8E

Tiêu cự 8mm, màu xanh, 1/3" mono CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" mono xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04G-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" mono xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-M04B-8E

Tiêu cự 8mm, xanh dương, 1/3" mono CMOS, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04W-8E

1/3" color CMOS, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04G-8E

1/3" color CMOS xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04W-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color trắng, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04W-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" color trắng, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04G-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04R-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color đỏ, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04G-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-8E

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-8E

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-16E

Tiêu cự 16mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04B-25E

Tiêu cự 25mm, 1/3" color xanh, 752×480Px, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04R-8E

Tiêu cự 8mm, màu đỏ, 1/3" màu đỏ, NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hình ảnh Autonics VG-C04R-25E

Tiêu cự 25mm, màu đỏ, 1/3" color CMOS

Tối đa 60 khung hình / giây

NPN/PNP, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CABLE I/O CAMERA AUTONICS CID-2-VG

Tiêu chuẩn giắc cắm : M12

Kết nối : Loại ổ - Female

Số chân giắc cắm : 12-pin

Giá KM còn: 1.810.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.702.000 VNĐ

Cáp camera Autonics CID-5-VG

Tiêu chuẩn giắc cắm : M12

Loại ổ - Female, 5m

Số chân giắc cắm : 12-pin

Giá KM còn: 2.732.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.078.000 VNĐ

Cáp camera Autonics CID-10-VG

Tiêu chuẩn giắc cắm : M12

Loại ổ - Female, dài: 10m

Số chân giắc cắm : 12-pin

 

Giá KM còn: 3.950.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.896.000 VNĐ

Cáp camera Autonics CLD-2-VG

Loại L, giắc cắm : M12

Kết nối : Loại ổ - Female, dài 2m

Số chân giắc cắm : 12-pin

Giá KM còn: 1.810.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.702.000 VNĐ

Cáp camera Autonics CLD-5-VG

Loại L Female 12-pin
DC 12-wire, 5m

Giá KM còn: 2.732.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.078.000 VNĐ

Cáp camera Autonics CLD-10-VG

Loại L Female 12-pin
DC 12-wire, 10m

Giá KM còn: 4.247.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.339.000 VNĐ

Cáp camera Autonics CIR-2-VG

Male 8 chân, RJ45, 2m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp camera Autonics CIR-5-VG

Male 8 chân, RJ45, 5m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp camera Autonics CIR-10-VG

Male 8 chân, RJ45, 10m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp camera Autonics CLR-2-VG

Male Loại L 8 chân, RJ45, 2m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp camera Autonics CLR-5-VG

Male Loại L 8 chân

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp camera Autonics CLR-10-VG

giắc đực, Loại L 8 chân, RJ45, 2m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ