Cảm biến lidar Autonics LSC-C25CT3-ET

Vùng phát hiện rộng: góc 270°, vùng phát hiện 25 m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

cảm biến lidar Autonics LSE-4A5R2

4 kênh, 905nm, 75W, 24VDC / 8w, 2 relay

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến LiDAR lazer Autonics LSC Series

Vùng phát hiện rộng: góc 270°, vùng phát hiện 25 m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến LIDAR Autonics LSE2-A5R2-ET

Góc phát hiện 90° và khu vực phát hiện 5,6x5,6m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN LIDAR AUTONICS LSC-C05CT3-ET

Vùng phát hiện rộng: góc 270°,

vùng phát hiện 5m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

CẢM BIẾN LIDAR AUTONICS LSC-C10CT3-ET

Vùng phát hiện rộng: góc 270°,

vùng phát hiện 10m

9-28VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ