Cảm biến nhiệt độ chống nổ Autonics KT-502H0

Cảm biến nhiệt độ chống nổ Autonics KT-502H0

Giá KM còn: 6.922.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.332.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ chổng nổ Autonics KT-502H1

Cảm biến nhiệt độ chổng nổ Autonics KT-502H1

Giá KM còn: 7.517.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.220.000 VNĐ