Cảm biến quang siêu nhỏ Autonics BS3 series

5 hình dạng (K, F, R, U, L)

chế độ hoạt động (Light ON/Dark ON)

Tần số đáp ứng cao: 2kHz

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang siêu nhỏ Autonics BS4 series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang siêu nhỏ Autonics BS5 series

K, T, V, L, Y, F, R, TA

độ sâu rãnh 9mm

Output: NPN/PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BS5-K2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang điện Autonics BS5-T2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BA2M-DDT

thu phát chung, phát hiện 2m, NPN, NO, 12-24VDC,

Giá KM còn: 763.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.139.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BA2M-DDT-P

thu phát chung, phát hiện 2m, PNP, NO, 12-24VDC,

Giá KM còn: 763.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.139.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BA2M-DDTD

thu phát chung, phát hiện 2m, NPN, NO, 12-24VDC

Giá KM còn: 763.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.139.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-K1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

cảm biến quang AUTONICS BA2M-DDTD-P

thu phát chung, phát hiện 2m, PNP, NO, 12-24VDC,

Giá KM còn: 763.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.139.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-T2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BY500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC,

Giá KM còn: 560.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 836.000 VNĐ

Cảm biến quang loại nhỏ Autonics BS5-V2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYS500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC IP50

Giá KM còn: 514.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 768.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-L1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJ

Khoảng cách 10mm~15m

Vật liệu mờ, đục

thủy tinh trong suốt >Ø0.2

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT

Thu phát riêng

khoảng cách 10m

NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 836.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 10m

PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 836.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.249.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-T1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 7m

NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 869.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.298.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 7m

PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 869.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.298.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-K1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 168.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 252.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT

Phản xạ gương,

khoảng cách 3m,

NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 787.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.176.000 VNĐ

Cảm biến quang điện Autonics BS5-K2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-P

Phản xạ gương,

khoảng cách 3m,

PNP, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 787.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.176.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 118.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 177.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT

Thu phát chung

khoảng cách 1m

NPN, 12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 722.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-P

Thu phát chung

khoảng cách 1m, PNP

12-24VDC, IP65

Giá KM còn: 722.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Cảm biến quang loại nút nhấn Autonics BS5-P series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BS5-P1MD-P

Thu phát chung, PNP,

khoảng cách 5mm,

5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 601.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 897.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-P1ML-P

Thu phát chung, PNP,

khoảng cách 5mm,

5-24VDC, IP50

Giá KM còn: 601.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 897.000 VNĐ