Cảm biến quang Autonics BS5-K2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 169.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm biến quang điện Autonics BS5-T2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BA2M-DDT

thu phát chung, phát hiện 2m, NPN, NO, 12-24VDC,

Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BA2M-DDT-P

thu phát chung, phát hiện 2m, PNP, NO, 12-24VDC,

Đơn giá: 1.081.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-Y1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BA2M-DDTD

thu phát chung, phát hiện 2m, NPN, NO, 12-24VDC

Đơn giá: 1.081.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-K1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

cảm biến quang AUTONICS BA2M-DDTD-P

thu phát chung, phát hiện 2m, PNP, NO, 12-24VDC,

Đơn giá: 1.081.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-T2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BY500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC,

Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm biến quang loại nhỏ Autonics BS5-V2M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 169.600 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BYS500-TDT

Thu phát riêng, NPN, khoảng cách 500mm, 12-24VDC IP50

Đơn giá: 700.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-L1M

Thu phát chung, NPN, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BJ

Khoảng cách 10mm~15m, Vật liệu mờ, đục, thủy tinh trong suốt >Ø0.2

Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-V1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, NPN, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ10M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 10m, PNP, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.124.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-T1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT

Thu phát riêng, khoảng cách 7m, NPN, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BJ7M-TDT-P

Thu phát riêng, khoảng cách 7m, PNP, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.168.000 VNĐ

Cảm Biến Quang Autonics BS5-K1M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 300.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, NPN, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến quang điện Autonics BS5-K2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ3M-PDT-P

Phản xạ gương, khoảng cách 3m, PNP, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.058.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-L2M-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT

Thu phát chung,khoảng cách 1m, NPN, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 970.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ1M-DDT-P

Thu phát chung,khoảng cách 1m, PNP, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 970.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BS5-P1MD-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

cảm biến quang Autonics BS5-P1ML-P

Thu phát chung, PNP, khoảng cách 5mm, 5-24VDC, IP50

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJ100-DDT

Thu phát chung, Khoảng cách 100mm, NPN, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 926.000 VNĐ