Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BFX Seires

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics, BFX Seires

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BFX-D1-N

Hiển thị kép, LCD, Light ON/Dark ON, out: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BFX-D1-P

Hiển thị kép, LCD, Light ON/Dark ON, out: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF5

OFF, OFF delay, ON delay, one shot, NPN/PNP, 12-24VDC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-N

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-S1-N

Hiển thị đơn, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.866.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-P

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 2.189.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-S1-P

Hiển thị đơn, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 1.866.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5G-D1-N

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5G-D1-P

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5B-D1-N

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5B-D1-P

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-N

Giao tiếp RS485, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-P

Giao tiếp RS485, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 2.078.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4G

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4G-E

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R-E

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF4R-R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4RP

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi quang BF4G-R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4GP

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi quang Autonics BF3RX

hiển thị led, Light ON/Dark ON, NPN, 12-24VDC, IP40

Đơn giá: 826.800 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi Quang Autonics BF3RX-P

hiển thị led, Light ON/Dark ON, PNP, 12-24VDC, IP40

Đơn giá: 827.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.5mm, 150mm, 15R

Đơn giá: 511.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FTS-320-05

thu phát riêng, M3, 150mm, 15R, cáp 2m, min D0.5

Đơn giá: 667.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05R

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.3mm, 110mm, R1

Đơn giá: 1.378.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS1-320-05

sợi quang, thu phát riêng, M3, 150mm, R15, cáp 2m

Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-320-05

sợi quang, thu phát riêng, M3, 150mm, R15, cáp 2m

Đơn giá: 699.600 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-06B

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.3mm, 110mm, R5

Đơn giá: 954.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-310-05

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.5mm, 150mm, R15

Đơn giá: 600.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS-420-10

sợi quang, thu phát riêng, M4, 500mm, R30, cáp 2m

Đơn giá: 636.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-420-10

sợi quang, thu phát riêng, M4, 500mm, R30, cáp 2m

Đơn giá: 636.000 VNĐ

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

Đơn giá: 352.000 VNĐ

thấu kính cho cáp sợi quang Autonics FDC-2

Thấu kính đốm tia cực nhỏ

Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10H

sợi quang, thu phát riêng, 30R, M4, 300mm, D1.

Đơn giá: 845.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-15H1

thu phát riêng, M4, phát hiện Ø1mm, 500mm, R50

Đơn giá: 1.847.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05

sợi quang, thu phát chung, M4, 40mm, 15R,D 0.03,cáp 2m

Đơn giá: 400.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Đơn giá: 412.000 VNĐ

Cáp sợi quang Autonics FT-420-10

sợi quang, thu phát riêng, 30R, M4, 500mm, D1.

Đơn giá: 400.000 VNĐ