Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BFX Seires

tốc độ đáp ứng siêu nhanh

5 tốc độ đáp ứng

Timer: OFF Delay, ON Delay, One-shot

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BFX-D1-N

Hiển thị kép, LCD, Light ON/Dark ON, out: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BFX-D1-P

Hiển thị kép, LCD, Light ON/Dark ON, out: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 781.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.166.000 VNĐ

Bộ khuếch đại sợi quang Autonics BF5

OFF, OFF delay, ON delay, one shot, NPN/PNP, 12-24VDC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-N

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số,

OFF, OFF delay, ON delay, one shot

Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.697.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.534.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-S1-N

Hiển thị đơn, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.358.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.027.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-D1-P

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.697.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.534.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5R-S1-P

Hiển thị đơn, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.358.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.027.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5G-D1-N

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.697.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.534.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5G-D1-P

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.697.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.534.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF5B-D1-N

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.697.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.534.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BF5B-D1-P

Hiển thị kép, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.697.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.534.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-N

Giao tiếp RS485, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.536.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.293.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics BFC-P

Giao tiếp RS485, LED 7 đoạn 4 số, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 1.536.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.293.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4G

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R

Hiển thị led,

Light ON/Dark ON,

Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4G-E

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4R-E

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến sợi quang Autonics BF4R-R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4RP

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi quang BF4G-R

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: NPN, 12-24VDC

Giá KM còn: 956.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.428.000 VNĐ

Bộ khuếch đại cảm biến quang Autonics BF4GP

Hiển thị led, Light ON/Dark ON, Ngõ ra: PNP, 12-24VDC

Giá KM còn: 919.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.372.000 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi quang Autonics BF3RX

hiển thị led,

Light ON/Dark ON,

NPN, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: 650.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 971.000 VNĐ

Bộ khuếch đại Cảm Biến sợi Quang Autonics BF3RX-P

hiển thị led,

Light ON/Dark ON,

PNP, 12-24VDC, IP40

Giá KM còn: 650.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 971.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FTS-320-05

thu phát riêng, M3, 150mm, 15R, cáp 2m, min D0.5

Giá KM còn: 662.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 988.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD series

khoảng cách phát hiện tối đa: 35-160mm

Bán kính cáp bẻ cong: 1R-30R

phản xạ hội tụ

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-320-05

sợi quang, thu phát riêng, M3, 150mm, R15, cáp 2m

Giá KM còn: 686.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.024.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-06B

thu phát riêng, M3, uổn cong R5

Khoảng cách phát hiện 110mm

Đối tượng phát hiện min: Ø0.3mm

Giá KM còn: 701.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.047.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-310-05

thu phát riêng, M3, phát hiện Ø0.5mm, 150mm, R15

Giá KM còn: 492.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 735.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS-420-10

thu phát riêng, M4,

đối tượng Ø1mm,

500mm, R30

Giá KM còn: 552.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 824.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS2-420-10

sợi quang, thu phát riêng, M4, 500mm, R30, cáp 2m

Giá KM còn: 567.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 847.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05R

thu phát riêng, M3, uổn cong R1

Khoảng cách phát hiện 110mm

Đối tượng phát hiện min: Ø0.3mm

Giá KM còn: 1.025.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.530.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FTS1-320-05

sợi quang, thu phát riêng,

M3, 150mm, R15,

cáp 2m

Giá KM còn: 741.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.106.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FT-320-05

thu phát riêng, M3,

phát hiện Ø0.5mm,

150mm, 15R

Giá KM còn: 512.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 765.000 VNĐ

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

thấu kính cáp sợi quang Autonics FTL-M26

Giá KM còn: 228.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 341.000 VNĐ

thấu kính cho cáp sợi quang Autonics FDC-2

Thấu kính đốm tia cực nhỏ

Giá KM còn: 241.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 360.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FT-420-10H

thu phát riêng, 30R, M4,

Khoảng cách phát hiện: 300mm

Đối tượng phát hiện: D1

Giá KM còn: 860.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.284.000 VNĐ

cảm biến sợi quang Autonics FT-420-15H1

thu phát riêng, M4, phát hiện Ø1mm, 500mm, R50

Giá KM còn: 1.833.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.737.000 VNĐ

Cảm biến sợi quang Autonics FD-420-05

sợi quang, thu phát chung, M4, 40mm, 15R,D 0.03,cáp 2m

Giá KM còn: 473.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 706.000 VNĐ

Cảm Biến Sợi Quang Autonics FD-620-10

sơi quang, thu phát chung , D0.03, R30, m6, 120mm, cáp dài 2m

Giá KM còn: 322.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 482.000 VNĐ