Cảm biến từ Autonics PRDW08

Cảm biến từ DC 3 dây NPN/PNP, 2/4mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDWT30-12DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 12mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDWT18-7DO-IV

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDWT12-3DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 3mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAWT30-12DO-IV

DC 2 dây, NO, phát hiện 12mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAWT18-7DO-IV

DC 2 dây, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDAWT12-3DO-IV

DC 2 dây, NC, phát hiện 3mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDT30-12DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 12mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDT12-3DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 3mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDT08-2DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 2mm, 12-24VDC, M8, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRFDT18-7DO-V

DC 2 dây, NO, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ cho thang máy Autonics MU series

khoảng cách phát hiện 30mm, 2 dây NO/NC, 24VDC,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DN

DC 3 dây NPN, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DP

DC 3 dây PNP, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67, Korea

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DN2

DC 3 dây NPN, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-4DP2

DC 3 dây PNP, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DN

DC 3 dây NPN, NO,

8mm, M12, IP67, Korea

12-24VDC, 

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DP

DC 3 dây PNP, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DN2

DC 3 dây NPN, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD12-8DP2

DC 3 dây PNP, NC, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DN

DC 3 dây NPN, NO, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 284.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 424.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DP

DC 3 dây PNP, NO, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DN2

DC 3 dây NPN, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 331.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 495.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-7DP2

DC 3 dây PNP, NC, 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DN

DC 3 dây NPN, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 306.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 458.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DP

DC 3 dây PNP, NO, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 300.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 449.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DN2

DC 3 dây NPN, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 325.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 485.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD18-14DP2

DC 3 dây PNP, NC, 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Giá KM còn: 312.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.400 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-15DN

DC 3 dây NPN, NO, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 366.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 547.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-15DN2

DC 3 dây NPN, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-15DP2

DC 3 dây PNP, NC, 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 379.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 567.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DN

DC 3 dây NPN, NO, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 366.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 547.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DP

DC 3 dây PNP, NO, 25mm, 12-24VDC, M30. IP67

Giá KM còn: 366.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 547.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DN2

DC 3 dây NPN, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRD30-25DP2

DC 3 dây PNP, NC, 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Giá KM còn: 369.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 551.200 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DN

DC 3 dây NPN, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DP

DC 3 dây PNP, NO, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-4DP2

DC 3 dây PNP, NC, 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DN

DC 3 dây NPN, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67, Korea

Giá KM còn: 340.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 508.800 VNĐ

cảm biến từ Autonics PRDL12-8DP

DC 3 dây PNP, NO, 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Giá KM còn: 341.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 509.000 VNĐ