Nút nhấn Autonics S2PR-E1

Nguyên lý: Nhấn nhả

Màu: xanh, đỏ, vàng, đen,

Khoét lổ: D22/25, NO/NC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

nút nhấn Autonics S2PR-P1

Nhấn nhả, Màu: xanh, đỏ, vàng đen, lổ: D22/25, NO/NC

Giá KM còn: 33.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 50.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn Autonics S2PR-P3

Nhấn nhả, có đèn, xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, D22/25,

Giá KM còn: 68.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 102.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn Autonics S2PR-E3

Nhấn nhả, có đèn,

xanh, đỏ, vàng, đen, trắng,

D22/25,

Giá KM còn: 71.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 107.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn đỏ Autonics S2PR-E3RBL

đường kính khoét lổ D22, 100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn vuông Autonics S2PRS-P1

Nhấn nhả, Màu: xanh, đỏ, vàng đen, lổ: D22/25, NO/NC

Giá KM còn: 38.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 57.000 VNĐ

Nút nhấn vuông có đèn S2PRS-P3

Nhấn nhả, có đèn, xanh dương, xah lá, đỏ, D22/25

Giá KM còn: 75.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 113.000 VNĐ

Nút nhấn đôi Autonics S2TR

Gồm nút ON và OFF

Khoét lỗ; D22 / 25

Điện thế:  12-24VAC/DC / 110-220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

đèn báo đỏ Autonics L2RR-L3

xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, 12-24VDC/110-240VAC, D22/25,

Giá KM còn: 66.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 99.000 VNĐ

đèn báo D22 Autonics L2RR-L1

xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, 12-24VDC/110/220VAC, D22/25,

Giá KM còn: 62.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 93.000 VNĐ

Nút nhấn đôi Autonics S2TR-P3WABD

xanh, đỏ, đèn trắng,

D22/25, 1NO, 1NC,

12-30VDC

Giá KM còn: 115.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 173.000 VNĐ

Nút nhấn đôi Autonics S2TR-P3WABDM

xanh, đỏ, đèn trắng,

D22/25, 1NO, 1NC, LED

12-30VDC

Giá KM còn: 115.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 173.000 VNĐ

Đèn báo côn Autonics L2RR-L2

xanh, đỏ, vàng, đen, trắng, 12-24VDC/110-220VAC, D22/25,

Giá KM còn: 62.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 93.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí Autonics S2SR-S3

2 vị trí, cần xoay ngắn,

D22/25, 1NO,

Mũi tên màu trắng / đỏ

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí Autonics S2SR-S4

D22, tự giữ, 1NO / NC,

cần dài,

Màu: trắng / đỏ

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S5

tự trả về 2 bên,

D22, 2NO. 

Mũi tên trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-S6

tự trả về 2 phía, cần dài

D22mm, 2NO.

Mũi tên màu trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-SAW2A

bên trái tự giữ, bên phải tự trả về, 2NO, D22mm, Mũi tên trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí Autonics S2SR-S7

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 3 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

CÔNG TẮC 3 VỊ TRÍ AUTONICS S2SR-S8

tự giữ, loại cần dài

2NO, D22mm.

Mũi tên màu trắng

Giá KM còn: 63.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 94.000 VNĐ

Công tắc chìa khóa Autonics S2KR

Có 2 hoặc 3 vị trí,

tự giữ hoặc trả về

Tiếp điểm 1 hoặc 2 CO

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L1

Cấu trúc bảo vệ : IP52

Loại hoạt động : Núm xoay ngắn 2 vị trí

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

nút nhấn khẩn Autonics S2ER-E1RB

Khoét lổ D22, tiếp điểm 1NC,

Giá KM còn: 58.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 87.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L2

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 2 vị trí,

tự trả về

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics S2ER-E2r

đường kính khoét lổ: D22, màu đỏ, 1NC hoặc 1NO

Giá KM còn: 58.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 87.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L3

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 2 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

nút nhấn khẩn Autonics S2ER-E3R

Đầu D40 đỏ, khoét lổ: D22, màu đỏ, 1NC/2NC hoặc 1NO

Giá KM còn: 58.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 87.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L4

Loại hoạt động: Núm xoay dài 2 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

nút nhấn khẩn Autonics S2ER-E4R

Đầu D40 đỏ, khoét lổ: D22, màu đỏ, 1NC/2NC hoặc 1NO

Giá KM còn: 81.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 121.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L5

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 3 vị trí,

tự trả về cả 2 bên

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

nút nhấn khẩn Autonics S2ER-E5R

Đầu D40 đỏ, khoét lổ: D22, màu đỏ, 1NC hoặc 1NO

Giá KM còn: 77.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 116.000 VNĐ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L6

Loại hoạt động: Núm xoay dài 3 vị trí,

tự tự trả về từ 2 bên

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L7

Cấu trúc bảo vệ : IP52

hoạt động : Núm xoay 3 vị trí, giữ nguyên

Khối tiếp điểm : 2 CO, 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn D16 Autonics S16ER

có đèn, RED, LED, D16, 1NC, 24VDC, Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn Autonics S2BR-P1GA

Đầu dù, khoét lổ D22mm, tiếp điểm 1NO hoặc 1NC

Giá KM còn: 68.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 102.000 VNĐ

Còi gắn tủ điện Autonics B2PB-B1D

Còi gắn tủ điện, 98dB, Ø22 / 25, IP65, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-L8

Loại hoạt động: Núm xoay dài 3 vị trí,

tự giữ

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Còi đèn gắn tủ điện Autonics B2PB-B1D-R

Còi đèn gắn tủ điện Autonics B2PB-B1D-R

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-LA

Loại hoạt động: Núm xoay ngắn 3 vị trí,

Bên trái tự giữ, bên phải tự trả về

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí có đèn Autonics S2SRN-LB

Loại hoạt động: Núm xoay dài 3 vị trí,

Bên trái tự giữ, bên phải tự trả về

Khoét lổ: D22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ