ĐỒNG HỒ ĐO TẦN SỐ AUTONICS LR5N-B

Hiển thị Tần số AC, RPM, RPS rotator

đo xung/tốc độ,

pin 3VDC, 48x24, IP66.

Giá KM còn: 497.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 742.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-41

Hiển thị xung/tốc độ, out 3 relay, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 1.799.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.685.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-42

Đồng hồ đo xung/tốc độ, 5 NPN + BCD động, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 2.121.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-44

Hiển thị xung/tốc độ, 5 NPN + PV: 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 2.121.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-45

Hiển thị xung/tốc độ, 5 PNP, PV: 4-20mA, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 2.121.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-48

Hiển thị xung/tốc độ, 5 NPN, RS485, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 2.121.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-49

hiển thị xung/tốc độ, 5 PNP, RS485, 100-240VAC, 96x48

Giá KM còn: 2.390.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.568.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-21

Hiển thị xung/tốc độ, (N)24-48VDC/240VAC, 3 Relay, 96x48

Giá KM còn: 2.037.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.041.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-41

Hiển thị xung/tốc độ, relay + NPN, 100-240VAC, 72x72

Giá KM còn: 2.234.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.335.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-42

Hiển thị xung/tốc độ, 2 relay + NPN, 100-240VAC, 72x72

Giá KM còn: 2.907.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.340.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-21

Hiển thị xung/tốc độ, relay + NPN, 24-48VDC/24VAC, 72x72

Giá KM còn: 2.234.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.335.000 VNĐ

ĐỒNG HỒ ĐO TỐC ĐỘ AUTONICS MP5M-22

Hiển thị xung/tốc độ, 2 relay + NPN, 24-48VDC/24VAC, 72x72

Giá KM còn: 2.907.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.340.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp Autonics MT4Y

Đo dòng & điện thế xoay chiều AC & một chiều DC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA

Ngõ ra: Relay, 4-20mA, NPN, BCD 
ngõ vào đo Max.: 2mA~5A, 4-20mA
truyền thông RS485

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4NS-NA

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4NS-NA

Giá KM còn: 657.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 982.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng 4-20mA Autonics M4YS-NA

Ngõ vào 4-20mA, cài đặt tỷ lệ, W72xH36

Giá KM còn: 867.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.294.000 VNĐ

Đồng hồ đo đa năng Autonics M4V

4 số,0-2VDC, 1-5VDC, 0-10VDC, 0-1mA, 4-20mA,12-24VDC

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-4N

Đo max 500VDC, Chỉ Hiển thị, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 818.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-40

Đo max 500VDC, out: relay, 4-20mA, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-41

Đo điện thế max 500VDC, out 3 relay, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-42

Đo max 500VDC, out: NPN + BCD, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-43

Đo max 500VDC, out: PNP + BCD, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-44

Đo max 500VDC, out: NPN + 4-20mA, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-45

Đo max 500VDC, out: PNP + 4-20mA, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp DC Autonics MT4Y-DV-46

Đo max 500VDC, out: NPN + cổng nối tiếp, 100-240V, 72x36

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-4N

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 889.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.328.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-40

dòng DC, max 5A, 4-20mA, relay, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-41

line DC, max 5A, 4-20mA, display only, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-42

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-43

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonicss MT4Y-DA-44

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-45

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng DC Autonics MT4Y-DA-46

dòng DC, max 5A, 4-20mA, Chỉ Hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.717.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.563.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4Y-AV-4N

Vôn kế AC, 500V, Chỉ Hiển thị, 100-240VAC, 72x36

Giá KM còn: 942.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.407.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4Y-AV-40

Max 500VAC, relay + transmission 4-20mA, 100-240VAC, 72x36

Giá KM còn: 1.828.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.729.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4Y-AV-41

Vô kế AC 500V, 3 rơle, 100-240VAC, 72x36

Giá KM còn: 1.828.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.729.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4Y-AV-42

Vô kế AC 500V, NPN/BCD-N, 100-240VAC, 72x36

Giá KM còn: 1.826.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.726.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-A-FN

Đo: Dòng DC/AC/Tần số, LCD 4 số, max 5A, 24-240VAC

Giá KM còn: 850.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.270.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện áp AC Autonics MT4Y-AV-43

Vôn kế AC 500V, PNP/BCD-N, 100-240VAC, 72x36

Giá KM còn: 1.828.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.729.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng Autonics MX4W-A-F1

Đo : Dòng DC/AC/Tần số, LCD 4 số, max 5A, out NPN, 24-240VAC

Giá KM còn: 1.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.620.000 VNĐ