Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5S MP5Y MP5W

rpm, rps, Hz, kHz, mm/s, m/s, m/min, m/h, ℓ/min, ℓ/h, %

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5S-4N

Hiển thị tốc độ, in: NPN/PNP, 48x48, 240VAC, 24-48VDC.

Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5Y

Có 16 loại chế độ hoạt động, 72x36

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-4N

Hiển thị xung/tốc độ, chỉ hiển thị, 100-240VAC, 72x36

Đơn giá: 1.950.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-41

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 NPN, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5S

Đồng hồ đo xung/tốc độ Autonics MP5S

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-42

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 PNP 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-43

Hiển thị tốc độ/xung, Chỉ hiện thị +DCB động, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-44

Hiển thị tốc độ/xung, chỉ hiển thị + 4-20mA, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-45

Hiển thị tốc độ/xung,chỉ hiển thị + RS485, 72x36, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-46

Hiển thị tốc độ/xung, chỉ hiển thị + RS485, 240VAC/24-48VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-4N

Hiển thị xung/tốc độ, chỉ hiển thị, 100-240VAC, 96x48,

Đơn giá: 1.812.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5W-4A

Hiển thị xung/tốc độ, out 5 relay, 100-240VAC, 96x48

Đơn giá: 3.166.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5M-4N

Hiển thị xung/tốc độ, AC100-240V, chỉ hiển thị, 72x72

Đơn giá: 2.401.000 VNĐ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-2N

Hiển thị tốc độ/xung, 72x36, 24VAC, 24-48VDC

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-21

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 NPN, 72x36, 24VAC, 24-48VDC

Đơn giá: Liên hệ

đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-22

Hiển thị tốc độ/xung, out: 5 PNP, 72x36, 24VAC, 24-48VDC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-23

Hiển thị xung/tốc độ, (N)24-48VDC/24VAC,hiển thị + BCD, 72x36,

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-24

Hiển thị xung/tốc độ, 24-48VDC/24VAC, hiển thị 4-20mA

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ AutonicsMP5Y-25

hiển thị xung/tốc độ, 24-48VDC/24VAC,hiển thị + RS485

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

Đồng hồ đo tốc độ Autonics MP5Y-26

Hiển thị xung/tốc độ, (N)24-48VDC/24VAC, 3 RELAY, 72x36

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ