IO-LINK LÀ GÌ?

Truyền thông 2 chiều, dễ đấu nối dây

Đơn giá: Liên hệ

Hộp I/O từ xa Autonics ADIO Series

kết nối giữa máy chủ và các thiết bị cảm biến/bộ tác động

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRD12-4D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW12-8D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDCM12-4D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRDCM12-8D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ Autonics PRD12-8D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 8mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW12-4D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M12, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRD18-7D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 4mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW18-7D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDCM18-7D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW18-7D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 7mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDCM18-14D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW18-14D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW18-14D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 14mm, 12-24VDC, M18, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRD30-25D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDCM30-15D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 15mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDCM30-25D-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến từ IO-LINK Autonics PRDW30-25D-V-IL2

IO-LINK, DC 3 dây, phát hiện 25mm, 12-24VDC, M30, IP67

Đơn giá: Liên hệ