Màn hình HMI Autonics GP-A series

kích thước 4.6", 5.7", 7", 10,4"

16.777.216 biến thể màu

RS232C, RS422 / 485, Ethernet, CAN

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 4.6" Autonics GP-A046-T9D6

4.6", 16M màu, 800×320, 64MB,

RS232C+RS422, Ethernet, 2USB

chỉnh sửa bằng phần mềm atDesigner

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 4.6" Autonics GP-A046-T9D7

4.6", 16M màu, 800×320,

Bộ nhớ đồ họa 64MB,

2 RS232C, Ethernet, 2USB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình HMI 7" Autonics GP-A070 Series

7", 16M màu, 800×480,64MB,

RS232C, RS422 / 485, Ethernet, 2USB

TFT Color LCD

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình HMI 7" Autonics GP-A070-T9D6

7", 16M màu, 800×480, 64MB,

RS232C, RS422 , Ethernet, 2USB

TFT Color LCD

Giá KM còn: 9.492.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.168.000 VNĐ

Màn Hình HMI 7" Autonics GP-A070-T9D7

7", 16M màu, 800×480, 64MB,

2 RS232C, Ethernet, 2USB

chỉnh sửa bằng phần mềm atDesigner

Giá KM còn: 9.492.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.168.000 VNĐ

Màn Hình HMI 10.4" Autonics GP-A104-T9D8

TFT Color, 800×600, 64MB,

RS232C+RS422, Ethernet, 2USB

16.7 triệu biến thể màu

Giá KM còn: 14.987.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.370.000 VNĐ

Màn Hình HMI 10.4" Autonics GP-A104-T9D9

TFT Color LCD, 800×600, 64MB,

2 RS232C, Ethernet, 2USB

Màu : 16.777.216 màu

Giá KM còn: 14.987.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 22.370.000 VNĐ

Màn hình HMI 5.7" Autonics GP-A057

5.7", 640x480,

RS232C, RS422, Ethernet, 2USB

Màn hình TFT – LCD màu thực rộng 5,7"

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI Autonics GP-S044-S1D0

4.4", Xanh dương, White,

240×80, 512 KB,

RS232C+RS422

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S044-S1D1

4.4", Xanh dương, White, 240×80, 512 KB, 2 RS232C

Giá KM còn: 3.551.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Màn hình touch screen Autonics GP-S057-S1D0

5.7", Xanh dương, White, 240×80, 512 KB, RS232C + RS232C/RS422

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S057-S1D1

5.7", STN Blue Negative, 320×240, 512 KB, 2RS232C

Giá KM còn: 4.726.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.055.000 VNĐ

Màn hình HMI Autonics GP-S070-T9D6

7", 16M màu, 240×80, 16MB, RS232C+RS422, 2USB, Ethernet

Giá KM còn: 7.713.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.512.000 VNĐ

Màn hình HMI 7" Autonics GP-S070-T9D7

7", 16M màu, 240×80, 16MB, 2RS232C, 2USB, Ethernet

Giá KM còn: 7.713.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.512.000 VNĐ

Màn hình HMI 10" Autonics APC-1011-EN

10.1", Ethernet, (RS232C/RS485/RS422), USB, VGA, HDMI, Audio

Giá KM còn: 0VNĐ

- 33
Đơn giá: 40 VNĐ

Cáp màn hình HMI GP-A Autonics C3M5P

Dùng cho màn hình HMI GP-A Autonics

4 - 15 lõi

D-sub, Mini Din, đầu nối tròn, dây 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp màn hình GP Autonics C3M5P00-D9F0-M6M0

D-Sub, 9 chân, Mini-Din,

6 chân,

Cáp dài 3m,

Giá KM còn: 176.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 263.000 VNĐ

Cáp màn hình Autonics C3M5P04-D9M0-T6Y0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 6 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 99.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 148.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P02-D9F0-D9M0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 9 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P04-D9M0-W6*0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 6 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 99.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 148.000 VNĐ

Cáp Màn Hình HMI Autonics C3M5P03-D9M0-W4*0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 4 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P05-D9F0-D9M0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 9 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 128.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 191.000 VNĐ

Cáp màn hình GP Autonics C3M5P01-D9F0-D9M0

D-Sub, 9 chân cái

D-Sub, 9 chân đực

Cáp 3m,

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P13-D9F0-T4Y0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 4 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P03-D9M0-T4Y0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 4 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 99.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 148.000 VNĐ

Cáp màn hình Autonics C3M5P06-D9F0-D15M0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 15 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P07-D9F0-D9M0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 9 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P09-D9F0-D9F0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 9 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 113.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 170.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P08-D9M0-M8M1

Ø5 D-Sub, 9 chân, 8 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 128.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 191.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P10-D9F0-M5M0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 5 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P11-D9F0-W4*0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 4 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 100.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 150.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P12-D9F0-D9M1

Ø5 D-Sub, 9 chân, 9 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 128.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 191.000 VNĐ

Cáp màn hình HMI Autonics C3M5P15-D9M0-D9M0

Ø5 D-Sub, 9 chân, 9 pin, Cáp 3m,

Giá KM còn: 142.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 212.000 VNĐ

Cáp màn hình GP Autonics C3M5P14-D9F0-D9F0

D-Sub, 9 chân cái,

D-Sub, 9 chân cái

 

Ø5 Cáp 3m,

Giá KM còn: 129.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 193.000 VNĐ