HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D0-C5T-A

4.4", 16 input NPN/16 output NPN, RS232C, 24VDC

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D0-C5R-A

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D0-C5R-A

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D1-C5T-A

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D1-C5T-A

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D1-C5R-A

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S044-S1D1-C5R-A

Giá KM còn: 5.613.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 8.378.000 VNĐ

Màn hình tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D6-C5R

Màn hình tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D6-C5R

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

Màn hình tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D7-C5R

Màn hình tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D7-C5R

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

Màn hình logic Autonics LP-S070-T9D6-C5T

Màn hình logic Autonics LP-S070-T9D6-C5T

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D7-C5T

HMI tích hợp PLC Autonics LP-S070-T9D7-C5T

Giá KM còn: 9.786.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.607.000 VNĐ

Màn hình logic LCD Autonics LP-A104 Series

TFT Color LCD, 10.4",

800×600, 16m màu, 64MB,

RS232, RS442, Ethernet, USB

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D9-C6T

10.4", 32 in/32 out,

RS232C, Ethernet, 2USB, SD,

24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D9-C6R

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D9-C6R

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D8-C6T

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D8-C6T

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D8-C6R

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A104-T9D8-C6R

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A070 Series

Tiết kiệm module truyền thông

Đơn giản hóa lập trình truyền thông

Tích hợp PLC + HMI + I/O

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A070-T9D7-C5R

LCD : TFT Color LCD

Độ phân giải : 800×480 dot

hiển thị_Màu : 16.777.216 màu

Giá KM còn: 11.241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.779.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A070-T9D6-C5T

Loại LCD : TFT Color LCD

Độ phân giải : 800×480 dot

hiển thị Màu : 16.777.216 màu

Giá KM còn: 11.241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.779.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A070-T9D6-C5R

Loại LCD : TFT Color LCD

Độ phân giải : 800×480 dot

hiển thị_Màu : 16.777.216 màu

Giá KM còn: 11.241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.779.000 VNĐ

Màn Hình Logic LCD Autonics LP-A070-T9D7-C5T

Loại LCD : TFT Color LCD

Độ phân giải : 800×480 dot

hiển thị_Màu : 16.777.216 màu

Giá KM còn: 11.241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.779.000 VNĐ