Relay PLC Autonics ABS-S01R6-CN

1 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 243.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 363.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PQ-CN

1 relay,

dùng PQ1a-24V,

24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 195.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 291.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL

Khối 1, 4 và 16 relay,

dạng cắm dây nhanh,

24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay PLC Autonics ABS-S01TN-CN

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 174.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 260.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-S01PA-CN

1 relay,

dùng PA1A-24V,

24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 146.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 218.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01R25-CN

1 relay,

dùng G2R-1-S220,

220VAC, 79x32x10

Giá KM còn: 361.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 539.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PH-CN

1 relay, dùng AHN12024, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 211.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 315.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PH5-CN

1 relay, dùng AHN111Y0,

220VAC,

79x32x10

Giá KM còn: 273.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 408.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01R2-CN

1 relay,

dùng G2R-1-S24VDC,

24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 304.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 454.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01R26-CN

tiếp điểm 10A,

điệp áp 100/110VAC,

dùng relay G2R-1-S

Giá KM còn: 361.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 539.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PH6-CN

tiếp điểm 10A, điệp áp 110VAC, dùng relay AHN110X0.

 

Giá KM còn: 273.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 408.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PY

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 235.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 351.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NN

1 rơle,

sử dụng PA1a-24V,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 186.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 279.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PN

1 rơle,

sử dụng PA1a-24V,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 186.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 279.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NY

1 relay,

dùng PA1a-24V ,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 207.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 309.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PY

1 rơle,

sử dụng PA1a-24V,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 207.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 309.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NY

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 235.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 351.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NN

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 321.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PN

1 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 215.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 321.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-S04PA-CN

4 relay,

dùng PA1A-24V, 24VDC,

79x32x38

Giá KM còn: 410.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 612.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04R6-UN

4 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 937.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.399.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-S04TN-CN

4 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 665.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 993.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABL-L04R6-UY

4 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UY

4 relay,

dùng PQ1a-24V,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 799.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.193.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UN

4 relay,

dùng PQ1a-24V,

24VDC, IP20

Giá KM còn: 783.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.169.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UY

1 relay, dùng PA1a-24V,

24VDC, 3A,

IP20.

Giá KM còn: 625.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 933.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UN

4 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 860.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.284.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UN

4 relay,

dùng PA1a-24V,

24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 604.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 902.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UY

4 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 880.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.314.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-NN

16 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 4.297.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.414.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-PN

16 relay,

dùng G6B-1174P-FD-US,

24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 4.297.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.414.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16PA-NN

16 relay,

Hirose 20 chân,

dùng relay PA1a-24v, 24VDC

Giá KM còn: 2.442.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.646.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16PA-PN

16 relay,

dùng PA1A-24V,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 2.442.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.646.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16TN-NN

16 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 2.907.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.339.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16TN-PN

16 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.108.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.639.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32PA-NN

32 relay,

dùng PA1A-24V,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.652.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.451.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32PA-PN

16 relay,

dùng PA1A-24V,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.652.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.451.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32TN-NN

32 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 4.629.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.910.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32TN-PN

32 relay,

dùng NYP24W-K,

24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 4.629.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.910.000 VNĐ

relay Takamisawa Fujitsu NYP24W-K

relay Takamisawa Fujitsu NYP24W-K

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ