Relay PLC Autonics ABS-S01R6-CN

1 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 272.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 407.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PQ-CN

1 relay, dùng PQ1a-24V, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 211.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 315.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL

Khối 1, 4 và 16 relay, dạng cắm dây nhanh, 24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Relay PLC Autonics ABS-S01TN-CN

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 184.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 275.600 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-S01PA-CN

1 relay, dùng PA1A-24V, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 156.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 233.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01R25-CN

1 relay, dùng G2R-1-S220, 220VAC, 79x32x10

Giá KM còn: 365.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 545.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PH-CN

1 relay, dùng AHN12024, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 211.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 315.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PH5-CN

1 relay, dùng AHN111Y0, 220VAC, 79x32x10

Giá KM còn: 273.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 408.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01R2-CN

1 relay, dùng G2R-1-S24VDC, 24VDC, 79x32x10

Giá KM còn: 273.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 408.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01R26-CN

tiếp điểm 10A, điệp áp 100/110VAC, dùng relay G2R-1-S

Giá KM còn: 303.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 453.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABS-S01PH6-CN

tiếp điểm 10A, điệp áp 110VAC, dùng relay AHN110X0

Giá KM còn: 273.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 408.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PY

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 193.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 289.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NN

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 158.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 236.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PN

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 158.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 236.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-NY

1 relay, dùng PA1a-24V , 24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 166.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 249.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01PA-PY

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 166.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 249.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NY

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 193.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 289.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-NN

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L01TN-PN

1 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-S04PA-CN

4 relay, dùng PA1A-24V, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04R6-UN

4 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, IP20

Giá KM còn: 795.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.187.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-S04TN-CN

4 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 710.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.060.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABL-L04R6-UY

4 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, IP20

Giá KM còn: 852.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.272.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UY

4 relay, dùng PQ1a-24V, 24VDC, IP20

Giá KM còn: 724.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.081.000 VNĐ

Relay PLC Autonics ABL-L04PQ-UN

4 relay, dùng PQ1a-24V, 24VDC, IP20

Giá KM còn: 667.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 996.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UY

1 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 625.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 934.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UN

4 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 3.939.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.880.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04PA-UN

4 relay, dùng PA1a-24V, 24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 585.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 874.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-L04TN-UY

4 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 3A, IP20

Giá KM còn: 758.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.132.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-NN

16 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, NPN, IP20

Giá KM còn: 3.939.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.880.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16PA-NN

16 relay, Hirose 20 chân, dùng relay PA1a-24v, 24VDC

Giá KM còn: 2.442.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.646.000 VNĐ

RELAY PLC AUTONICS ABL-H16R6-PN

16 relay, dùng G6B-1174P-FD-US, 24VDC, PNP, IP20

Giá KM còn: 3.939.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.880.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16PA-PN

16 relay, dùng PA1A-24V, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 2.442.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.646.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16TN-NN

16 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.139.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.685.200 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H16TN-PN

16 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.139.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.685.200 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32PA-NN

32 relay, dùng PA1A-24V, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.352.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.003.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32PA-PN

16 relay, dùng PA1A-24V, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 3.352.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.003.000 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32TN-NN

32 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 4.289.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.402.400 VNĐ

relay PLC Autonics ABS-H32TN-PN

32 relay, dùng NYP24W-K, 24VDC, 79x32x38

Giá KM còn: 4.289.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.402.400 VNĐ

relay Takamisawa Fujitsu NYP24W-K

relay Takamisawa Fujitsu NYP24W-K

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ