Đầu nối công tắc an toàn Autonics CND5

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CND5

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CYD5

Đầu nối công tắc an toàn, chia 2 nhánh M12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Đầu nối công tắc an toàn Autonics CCD5

Đầu nối chữ thập công tắc an toàn, M12

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCT

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCT

Giá KM còn: 1.204.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.798.000 VNĐ

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCR

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCR

Giá KM còn: 1.204.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.798.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Giá KM còn: 1.565.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics SFL-C10T

Cáp I/O Autonics SFL-C10T

Giá KM còn: 3.011.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.494.000 VNĐ

Chốt cửa an toàn Autonics SFDL-SDK Series

Chốt cửa an toàn Autonics SFDL-SDK Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn dừng khẩn Autonics SF2ER

Núm D40, nhãn EMO/EMS, 3 tiếp điểm, khoét lổ Ø22/25

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1RB

Núm D30, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1R2B

Đầu nút D30, tiếp điểm 2NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1R3B

Nút D30, tiếp điểm 3NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1RAB

Nút D30, tiếp điểm 1NO + 1NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn chống thấm dầu Autonics SF2ER-E2RB-S

Núm D40, nhãn EMs, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E1RA2B

Nút D30, tiếp điểm 1NO + 2NC, khoét lỗ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2RB

Núm D40, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2RB-A

Núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2R2B-A

Núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 2NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc an toàn Autonics SF2ER-E2R3B-A

Đầu núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 3NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút dừng khẩn Autonics SF2ER-E2RAB-A

Núm D40, nhãn EMO, tiếp điểm 1NO + 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2R2B-S

Núm D40, nhãn EMS, tiếp điểm 2NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn khẩn Autonics SF2ER-E2RA2B-S

Núm D40, nhãn EMS, tiếp điểm 1NO + 2NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn dừng khẩn Autonics SF2ER-E2RAB-S

Núm D40, nhãn EMS, tiếp điểm 1NO + 1NC, khoét lổ 22

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-23

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-2300

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-23-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-2300-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-ER412

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-ER412-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R412

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R23

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD Series

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R230

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL Series

Công tắc khóa cửa an toàn Autonics SFDL Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Công tắc cửa an toàn Autonics SFD-2B-2M20

tiếp điểm 6A, 2NC, 2 đầu ra cáp M20, IP67, vỏ nhựa,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R412-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ