Cáp I/O 50 chân Autonics CO50-MP010-R

50 chân

Phích nối kiểu H3M

Cáp dài 1m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O 20 chân Autonics CO20-MP020-R

20 chân

Phích nối kiểu 3M

Cáp dài 2m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp IO 20 chân Autonics CO20-MP010-R

40 chân

Phích nối kiểu Hirose

Cáp dài 1m

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI I/O AUTONICS ABS

1 -32 IO

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O Autonics series CO

- Từ 20 đến 50 chân

- Hirose, Fujitsu, D-sub, 3M

- Ổ và phích cắm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Phích cắm 3 dây màu xanh lá CNE-P03-GN

Phích cắm 3 dây màu xanh lá CNE-P03-GN

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-P03-YW

Đầu nối cáp Autonics CNE-P03-YW

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Phích cắm 3 dây màu xanh dương CNE-P03-BL

Phích cắm 3 dây màu xanh dương CNE-P03-BL

Giá KM còn: 18.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.560 VNĐ

Phích cắm 3 dây màu cam CNE-P03-OG

Phích cắm 3 dây màu cam CNE-P03-OG

Giá KM còn: 18.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.560 VNĐ

Phích cắm 3 dây màu đỏ CNE-P03-RE

CNE-P03-RE Phích cắm 3 dây màu đỏ

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Phích cắm 3 dây màu trắng CNE-P03-WT

Số chân: 3-pin, phích cắm ĐỰC. Cỡ cáp: AWG28-30

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-P03-VT

Autonics CNE CNE-P03-VT

Giá KM còn: 18.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.560 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-P03-YG

Đầu nối cáp Autonics CNE-P03-YG

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-P03-GY

Đầu nối cáp Autonics CNE-P03-GY

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Phích cắm 4 chân Autonics CNE-P04-GN

Phích cắm 4 chân Autonics CNE-P04-GN

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

đầu nối cáp Autonics CNE-P04-YW

đầu nối cáp Autonics CNE-P04-YW

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

phích cắm 4 chấu Autonics CNE-P04-BL

phích cắm 4 chấu Autonics CNE-P04-BL

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-P04-OG

Autonics CNE CNE-P04-OG

Giá KM còn: 18.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.560 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-P04-RE

Đầu nối cáp Autonics CNE-P04-RE

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-P04-WT

Autonics CNE CNE-P04-WT

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-P04-VT

Autonics CNE CNE-P04-VT

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

relay 4 chân Panasonic PA1A-24V

relay 4 chân, tiếp điểm 1NO, nguồn cấp 24VDC

Giá KM còn: 55.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 83.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-P04-YG

Autonics CNE CNE-P04-YG

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-P04-GY

Đầu nối cáp Autonics CNE-P04-GY

Giá KM còn: 18.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.560 VNĐ

đầu nối cái Autonics CNE-S03-GN

phích cắm cái, màu xanh, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

đầu nối cái Autonics CNE-S03-YW

phích cắm cái, màu vàng, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

đầu nối cái Autonics CNE-S03-BL

phích cắm cái, màu xanh, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

đầu nối cái Autonics CNE-S03-OG

phích cắm cái, màu cam, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

đầu nối cái Autonics CNE-S03-RE

phích cắm cái, màu đỏ, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-S03-WT

phích cắm cái, màu trắng, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-S03-VT

phích cắm cái, màu tím, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-S03-YG

phích cắm cái, màu xanh lá, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-S03-GY

phích cắm cái, màu nâu, 3 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

đầu nối cáp Autonics CNE-S04-GN

phích cắm cái, màu vàng, 4 chân, 250VAC/3A.

Giá KM còn: 20.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 30.000 VNĐ

đầu nối cáp Autonics CNE-S04-YW

đầu nối cáp Autonics CNE-S04-YW

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-S04-BL

Đầu nối cáp Autonics CNE-S04-BL

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-S04-OG

Autonics CNE CNE-S04-OG

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Đầu nối cáp Autonics CNE-S04-RE

Đầu nối cáp Autonics CNE-S04-RE

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

Autonics CNE CNE-S04-WT

Autonics CNE CNE-S04-WT

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ

đầu nối cáp Autonics CNE-S04-VT

đầu nối cáp Autonics CNE-S04-VT

Giá KM còn: 18.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 28.000 VNĐ