Bộ chuyển đổi wifi Autonics SCM-WF48

Chuyển đổi tín hiệu RS485/USB sang Wi-Fi, 100 m

Giá KM còn: 3.544.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.290.000 VNĐ

Data Logger nhiệt độ 2 kênh USB SCM-USU2I

đầu vào: thermocouple, RTD, mA, V,

Modbus RTU

Giá KM còn: 2.224.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.320.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi USB sang Series Autonics SCM-US

Khoảng cách truyền thông: 1.5m, Nguồn cấp: 5VDC

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

bộ chuyển đổi RS232C sang RS485 Autonics SCM-38I

Chuyển đổi và truyền tín hiệu RS232C & RS485 (1,2 km)

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

bộ chuyển đổi USB sang RS485 Autonics SCM-US48I

Bộ chuyển đổi USB sang RS485, 5VDC

Giá KM còn: 1.239.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.850.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16NE

Số ngõ ra:

\16 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.629.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.432.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16P

Số Ngõ ra:

16 điểm (PNP),

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.916.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.860.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16PE

Số ngõ ra:

16 điểm PNP,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.629.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.432.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16N

Số ngõ vào và ra:

16 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.820.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.717.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16NE

Số ngõ vào và ra: 16 điểm NPN,

24VDC,

Device Net

Giá KM còn: 1.530.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.284.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16P

Số ngõ vào và ra:

16 điểm PNP,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.820.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.717.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DX16PE

Số ngõ vào và ra: 16 điểm PNP,

24VDC,

DeviceNet

Giá KM còn: 1.530.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.284.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16P

Số ngõ vào:

16 điểm PNP,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.629.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.432.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16PE

Số ngõ vào:

16 điểm PNP,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.339.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.999.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08N-4S

Số ngõ vào:

8 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.339.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.999.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08RE

Số ngõ ra:

8 relay,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.399.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.088.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08P-4S

Số ngõ vào: 8 điểm PNP,

24VDC,

DeviceNet

Giá KM còn: 1.339.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.999.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08S

Số ngõ ra: 8 điểm SSR,

24VDC,

DeviceNet

Giá KM còn: 2.949.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.402.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08N-4S

Số ngõ ra:

8 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.530.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.284.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08R

Số ngõ ra:

8 điểm relay,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.589.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.373.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08P-4S

Số ngõ ra:

8 điểm PNP,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.530.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.284.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO08SE

Số ngõ ra:

8 điểm SSR,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 2.564.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.827.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16N

Số ngõ vào:

16 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.629.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.432.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI16NE

Số ngõ vào:

16 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.339.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.999.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DO16N

Số ngõ ra:

16 điểm NPN,

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.916.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.860.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-AO04

Số ngõ ra:

4-CH, 24VDC

DeviceNet

Giá KM còn: 4.173.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.229.000 VNĐ

Khối IO Autonics ARD-AI04

Số ngõ vào:

4-CH, 24VDC,

DeviceNet

Giá KM còn: 4.173.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.229.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08A

Số ngõ vào:

8 điểm (điện áp AC),

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.589.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.373.000 VNĐ

Khối I/O Autonics ARD-DI08AE

Số ngõ vào:

8 điểm ( điện áp AC),

24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.399.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.088.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ vào từ xa Autonics ARX-DI08N-4S

Số ngõ vào: 8 điểm NPN,

24VDC,

DeviceNet

Giá KM còn: 1.164.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.738.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ vào Autonics ARX-DI08P-4S

Số ngõ vào: 8 điểm PNP, 24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.164.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.738.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARX-DO08N-4S

Số ngõ ra: 8 điểm NPN, 24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARX-DO08P-4S

Số ngõ ra: 8 điểm NPN, 24VDC, DeviceNet

Giá KM còn: 1.363.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.035.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ vào Autonics ARM-DI08N-4S

Bộ mở rộng ngõ vào Autonics ARM-DI08N-4S

Giá KM còn: 1.742.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

Bộ ngõ vào từ xa Autonics ARM-DI08P-4S

Bộ ngõ vào từ xa Autonics ARM-DI08P-4S

Giá KM còn: 1.742.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.600.000 VNĐ

Bộ ngõ ra từ xa Autonics ARM-DO08N-4S

Bộ ngõ ra từ xa Autonics ARM-DO08N-4S

Giá KM còn: 1.871.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.793.000 VNĐ

Bộ mở rộng ngõ ra từ xa Autonics ARM-DO08P-4S

8 ngõ ra PNP, đầu nối CNE, 24VDC,

Giá KM còn: 1.871.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.793.000 VNĐ