Bộ chuyển đổi tín hiệu thông minh Acrel BA20(II)-AI

Đầu vào: AC 0-200A

4-20mA / 0-20mA / 0-5V / 0-10V

Nguồn điện: DC24 / 12V

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Acrel AKH-0.66Ⅰ

15-3000/5A, Dùng cho cáp và busbar

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng 1 pha Acrel AKH-0.66Ⅱ

Biến dòng 1 pha Acrel AKH-0.66Ⅱ

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Acrel AKH-0.66 Ⅲ

Dòng điện: 200-6300/5A

Dùng cho cáp và busbar

Cấp chính xác: 0.2, 0.5

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng bảo vệ Acrel AKH-0.66/P

Dòng điện: 100-5000A

 

Đơn giá: Liên hệ

biến dòng 3 pha Acrel Z-3

Dòng điện: 50-1250/5A

Độ chính xác: 0.2-1%

Công suất: 1.5 - 10VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Entes ENT.A30MN

30-40-50, .... 600/5A

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Entes ENT.A

40-50, .... 600/5A

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Entes ENT-40

30-40-50-60-75-80-100-125-150/5A

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Entes ENT-30

Từ 30 đến 150/5A, class 1, 5VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng kiểu cửa số Lightstar KBM

100A đến 1600A, độ chính xác 1%, 5VA~40VA

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng 3 pha lỗ tròn Lightstar KBD

- Dòng: 50-1200/5A,

- lổ Ø 14, Ø 21.5, Ø 27

- 45x30mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-03

1 pha, 100/5A~600/5A, 5VA~40VA, độ chính xác ~3%, 100x80

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-05

từ 200/5A~1600/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 60x40

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-13

3 pha 4w, 50/5a~200/5A, 2.5VA~5VA, 99x59, D14

Đơn giá: 482.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBF

3 pha, 50/5A~1200/5A, 2.5VA~15VA, độ chính xác 3%,

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-21

3 pha 3w, 60/5A~200/5A, 2.5VA~5VA, độ chính xác ~3%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-08

100/5~40/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 139x95

Đơn giá: 532.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-13S

3 pha 4w, 40/5A~200/5A, 2.5VA~15VA, đô chính xác 1%, D14

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-10

từ 200/5A~4000/5A, 15VA~40VA, độ chính xác 1%, 165x105

Đơn giá: 682.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-23

3 pha , 50/5A~300/5A, 2.5VA~5VA, độ chính xác 1-3%, 119x78

Đơn giá: 522.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-12

300/5A~3000/5A, 15VA~40VA, độ chính xác 1%, 157x121

Đơn giá: 750.000 VNĐ

Biến dòng trực tiếp Lightstar KBK

0.1/5A~600/5A, 15VA, độ chính xác 1%

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-14

400/5A~6000/5A, 15VA~40VA, độ chính xác 1%, 186x116

Đơn giá: 964.000 VNĐ

Biến dòng 1 pha Lightstar KBM-16

1 pha, 800/5A~7500/5A, 160x85

Đơn giá: 1.252.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-18

600/5A~6000/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 238x131

Đơn giá: 1.266.000 VNĐ

Biến dòng hình xuyến Lightstar KBJ

30/5A - 5000/5A, Đường kính lỗ 15-100mm

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBM-21

từ 500/5A~12000/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 280x179

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-43

3 pha 4w, 100/5A~250/5A, 5VA~15VA, ~3%, 119x78

Đơn giá: 595.000 VNĐ

Biến dòng cửa số Lightstar KBM-25

từ 60/5A~400/5A, 5VA~15VA, độ chính xác ~3%, 85x65

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-31

từ 50/5A~100/5A, 2.5VA, độ chính xác 3%, 85x65

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBM-32

từ 75/5A~250/5A, 2.5VA~5VA, độ chính xác 1%, 85x65

Đơn giá: 332.000 VNĐ

Biến dòng 3 pha Lightstar KBD-63

3 pha 4w, 250/5A~1200/5A, 3VA~15VA, độ chính xác 1%, 218x95

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng đo lường Lightstar KBM-34

100/5A~400/5A, 5VA~15VA, độ chính xác 1%, 32x12

Đơn giá: 348.000 VNĐ

Biến dòng hình xuyến Lightstar KBJ-03

100/5A~600/5A, 5VA~15VA, độ chính xác 1%, 80x100, D30

Đơn giá: 166.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-04

100/5A~1200/5A, 5VA~40VA, độ chính xác ~3%, 102x117, D40

Đơn giá: 188.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-06

150/5A~3000/5A, 5VA~40VA, độ chính xác 1%, 125x141, D60

Đơn giá: 166.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-10

300/5A~ 5000/5A, 5VA-40VA, độ chính xác 1%, 182X205, D100

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng Lightstar KBJ-15

30/5A~150/5A, 2.5VA-5VA, độ chính xác 3%, 60x90, D15

Đơn giá: 156.000 VNĐ

Biến dòng Lightstar KBJ-23

40/5A~300/5A, 2.5VA~15VA, độ chính xác ~3%, 65x89, D23

Đơn giá: 156.000 VNĐ