Cảm biến quang Autonics BJP Series

Khoảng cách phát hiện 10-100mm

Ngõ ra: NPN, NO hoặc PNP, NO.

Bảo vệ: ngược cực tính, quá dòng

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến quang Autonics BJP100-BDT

Thu phát chung, 100mm, BGS, NPN, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.337.000 VNĐ

Cảm biến quang Autonics BJP100-BDT-P

Thu phát chung, 100mm, BGS, PNP, 12-24VDC, IP65

Đơn giá: 1.337.000 VNĐ