bộ đếm số Autonics FX8M-I4

đếm 8 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 2.348.000 VNĐ

bộ đếm 8 số Autonics FX8M-1P4

đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 2.750.000 VNĐ

bộ đếm Counter 8 số Autonic F8B

đếm 8 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 2.077.600 VNĐ

bộ đếm counter Autonics L8A

đếm 8 số, up/down, 2 ngõ ra, 72x144, 100-240VAC

Đơn giá: 2.883.200 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics L8B

đếm 8 số, up/down, 72x144, 100-240VAC

Đơn giá: 2.310.800 VNĐ