Bộ đếm counter Omron DH48J

phạm vi thời gian ~9999 (x1, x10ili x 100)

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Omron H7GP

Bộ đếm 6 số, 48x24, IP66

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 8 số Omron H7E H7EC H7ET

Bộ đếm 8 số Omron, 48x24

Đơn giá: Liên hệ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT Series

4-6 số, RS485, 72x72, 72x36, 48x48, 24V, 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ đếm Counter Autonics LA8N-BV-L

đếm lên, 8 chữ số, đèn backlight, Có sẳn pin, IP66, 48x24

Giá KM còn: 611.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 912.000 VNĐ

bộ đếm lên xuống Autonics LA8N-BV

8 chữ số, đèn backlight, Có sẳn pin, IP66, 48x24

Giá KM còn: 471.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 703.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6Y-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P2

6 chữ số, 1 ngõ ra, 24VAC, 24-48VDC, 72x36mm

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

bộ đếm số Autonics LA8N-BN

8 số, LCD, up/down, tiếp điểm, 48x24, IP66

Giá KM còn: 440.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 658.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6Y-2P4

Loại 6 số, 2 ngõ ra, 72x36, 100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.233.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.841.000 VNĐ

bộ đếm số lượng Autonics LA8N-BF

8 số, LCD, up, 6-240VAC/DC, pin 7 năm, 48x24, IP66

Giá KM còn: 471.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 703.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P2

Loại 6 số,2 ngõ ra, 72x36, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.233.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.841.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics LA8N-BN-L

8 số, LCD backlight, up/down, tiếp điểm/NPN, 48x24, IP66

Giá KM còn: 584.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 873.000 VNĐ

Bộ đếm AUTONICS CT6Y-I4

Bộ đếm 6 số, up/down, chỉ hiển thị, 72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Bộ đếm số lượng Autonics CT6Y-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x36, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-I2T

6 số, up/down, chỉ hiển thị, RS485, 72x36, 24VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 1.404.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.096.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P4

Bộ đếm 4 số, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.014.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.514.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-I4T

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x36, 100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.404.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.096.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P2

Bộ đếm 4 số, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 1.014.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.514.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra, RS485, 72x36, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.679.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.507.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P4

Bộ đếm 4 số, up/down, 2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.249.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.865.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P2

Loại 4 số,2 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.249.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.865.000 VNĐ

bộ đếm counter Autonics CT6Y-2P4T

Loại 6 số,2 ngõ ra, RS485, 72x36, 100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.679.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.507.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P2T

Loại 6 số,1 ngõ ra, 72x36, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4T

Loại 6 số,1 ngõ ra, 72x36, 100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P2

Loại 6 số, 1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC, Korea

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-2P4

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.347.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.011.000 VNĐ

Bộ đếm Counter Autonics CT6S-2P2

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.347.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.011.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-I4

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6S-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 849.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.268.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 1 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.367.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.041.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-1P2

Loại 6 số,1 ngõ ra, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.367.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.041.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P4

Bộ đếm 6 số, up/down, 2 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P2

Loại 6 số,2 ngõ ra, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.463.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.184.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I4

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I2T

6 số, up/down, chỉ hiển thị, RS485, 72x72, 24VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I4T

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra, 72x72, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ