Bộ đếm số Autonics CT Series

4-6 số, RS485, 72x72, 72x36, 48x48, 24V, 220VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ đếm Counter Autonics CT6Y-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down,

1 ngõ ra relay

72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P2

6 chữ số, 1 ngõ ra

24VAC, 24-48VDC

72x36mm

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6Y-2P4

Loại 6 số

2 ngõ ra, 72x36

100-240VAC, Korea

Giá KM còn: 1.233.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.841.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P2

Loại 6 số

2 ngõ ra, 72x36

24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.233.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.841.000 VNĐ

Bộ đếm AUTONICS CT6Y-I4

Bộ đếm 6 số

up/down, chỉ hiển thị

72x36, 100-240VAC

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Bộ đếm số lượng Autonics CT6Y-I2

Loại 6 số

chỉ hiển thị, 72x36

24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-I2T

6 số, up/down

chỉ hiển thị, RS485

72x36, 24VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 1.404.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.096.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P4

Bộ đếm 4 số

up/down, 1 ngõ ra

48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.014.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.514.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-I4T

Loại 6 số

chỉ hiển thị, 72x36

100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.404.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.096.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P2

Bộ đếm 4 số

up/down, 1 ngõ ra

48x48, 24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 1.014.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.514.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra

RS485, 72x36

24-48VDC/24VAC, Korea

Giá KM còn: 1.679.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.507.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P4

Bộ đếm 4 số

up/down, 2 ngõ ra

48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.249.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.865.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P2

Loại 4 số,2 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.249.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.865.000 VNĐ

bộ đếm counter Autonics CT6Y-2P4T

Loại 6 số,2 ngõ ra

RS485, 72x36

100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.679.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.507.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P2T

Loại 6 số,1 ngõ ra

72x36, 24-48VDC/24VAC

RS485,Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6Y-1P4T

Loại 6 số,1 ngõ ra

72x36, 100-240VAC

RS485,Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P2

Loại 6 số, 1 ngõ ra,

48x48,

24-48VDC/24VAC

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-2P4

Loại 6 số,2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.347.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.011.000 VNĐ

Bộ đếm Counter Autonics CT6S-2P2

Loại 6 số

2 ngõ ra, 48x48

24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.347.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.011.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down,

1 ngõ ra,

48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics CT6S-I4

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 957.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6S-I2

Loại 6 số

chỉ hiển thị, 48x48

24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 849.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.268.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-1P4

Bộ đếm 6 số, up/down,

1 ngõ ra,

72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.367.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.041.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-1P2

Loại 6 số,

1 ngõ ra, 72x72,

24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.367.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.041.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P4

Bộ đếm 6 số, up/down,

2 ngõ ra,

72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P2

Loại 6 số, 2 ngõ ra,

72x72,

24-48VDC/24VAC, Korea

Giá KM còn: 1.463.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.184.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I4

Loại 6 số, chỉ hiển thị,

72x72,

100-240VAC,Korea

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I2

Loại 6 số, chỉ hiển thị,

72x72,

24-48VDC/24VAC,Korea

Giá KM còn: 1.136.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.696.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I2T

6 số, up/down, chỉ hiển thị,

RS485, 72x72,

24VAC/24-48VDC

Giá KM còn: 1.446.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.159.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-I4T

Loại 6 số, chỉ hiển thị,

72x72, 100-240VAC,

RS485, Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT6M-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra,

72x72,

24-48VDC/24VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P4T

Loại 4 số,1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.464.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.186.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-1P2T

Loại 4 số,1 ngõ ra, 48x48, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.355.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.023.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P4T

Loại 4 số,2 ngõ ra, RS485, 48x48, 100-240VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.700.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.538.000 VNĐ

Bộ đếm số Autonics CT4S-2P2T

Loại 4 số,2 ngõ ra, RS485, 48x48, 24-48VDC/24VAC, RS485,Korea

Giá KM còn: 1.700.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.538.000 VNĐ

Bộ đếm kết nối máy tính Autonics CT6S-1P4T

Loại 6 số,1 ngõ ra

48x48, 100-240VAC

RS485,Korea

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6S-1P2T

Loại 6 số, 1 ngõ ra,

48x48, 24-48VDC/24VAC,

RS485,

Giá KM còn: 1.582.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.362.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CT6S-2P4T

Loại 6 số,2 ngõ ra

48x48, 100-240VAC

RS485,Korea

Giá KM còn: 1.797.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.683.000 VNĐ

Autonics COUNTER CT6S-2P2T

Loại 6 số,2 ngõ ra

48x48, 24-48VDC/24VAC

RS485,Korea

Giá KM còn: 1.797.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.683.000 VNĐ