Bộ đếm Autonics CX6S

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Autonics CX6S-1P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down, 1 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CX6M

Loại 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 100-240VAC, Korea

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Autonics CX6S-1P4F

đếm 6 số, 1 ngõ ra, 100-240VAC, 72x72,IP65

Đơn giá: 1.420.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CX6S-2P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down, 2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

Bộ đếm 6 số Autonics CX6S-1P2

đếm 6 số, 1 ngõ ra, 24-48VDC/24VAC, 72x72,IP65

Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Bộ đếm 6 số Autonics CX6S-1P2F

đếm 6 số, 1 ngõ ra, 24-48VDC/24VAC, 72x72,IP65

Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Autonics CX6M-1P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down, 1 ngõ ra, 72x72, 100-240VAC

Đơn giá: 1.490.000 VNĐ