Bộ đếm Autonics CX6S

Loại 6 số, chỉ hiển thị,

48x48,

100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Autonics CX6M

Loại 6 số, chỉ hiển thị,

72x72,

100-240VAC, Korea

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm 6 số Autonics CX6S-1P4F

đếm 6 số, 1 ngõ ra, 100-240VAC, 72x72,IP65

Giá KM còn: 951.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.420.000 VNĐ

Bộ đếm Autonics CX6S-2P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down, 2 ngõ ra, 48x48, 100-240VAC

Giá KM còn: 864.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.290.000 VNĐ

Bộ đếm 6 số Autonics CX6S-1P2

đếm 6 số, 1 ngõ ra, 24-48VDC/24VAC, 72x72,IP65

Giá KM còn: 817.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Bộ đếm 6 số Autonics CX6S-1P2F

đếm 6 số, 1 ngõ ra, 24-48VDC/24VAC, 72x72,IP65

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Autonics CX6S-1P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

1 ngõ ra, 48x48,

100-240VAC

Giá KM còn: 817.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.220.000 VNĐ

Bộ đếm / bộ định thời Autonics CX6M-1P2F

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

1 ngõ ra, 72x72, 

24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm Autonics CX6M-1P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

1 ngõ ra,

72x72, 100-240VAC

Giá KM còn: 998.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.490.000 VNĐ

Bộ đếm / bộ định thời Autonics CX6M-1P4F

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

1 ngõ ra, 72x72,

100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm / bộ định thời Autonics CX6M-2P4

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

2 ngõ ra, 72x72,

100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm / bộ định thời Autonics CX6M-2P2

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

2 ngõ ra, 72x72, 

24VAC~ 50/60Hz, 24-48VDC 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm / bộ định thời Autonics CX6M-2P4F

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

2 ngõ ra, 72x72,

100-240VAC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ đếm / bộ định thời Autonics CX6M-2P2F

Bộ đếm 6 số, LCD, up/down,

2 ngõ ra, 72x72,

24VAC, 24-48VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ