bộ đếm đo lường Autonics FM6M-1P4

6 số, up/down/up&down, 1 giá trị cài đặt, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.887.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.817.000 VNĐ

Bộ đếm 6 số Autonics FM6M-I4

Hiển thị 6 số, chỉ hiển thị, 72x72, 100-240VAC, IP20

Giá KM còn: 1.821.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.718.000 VNĐ

Bộ đếm 4 số Autonics FM4M-I4

Hiển thị 4 số, Ngõ vào, NPN/PNP, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.687.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.518.000 VNĐ

bộ đếm số Autonics FM4M-1P4

4 số, Ngõ vào, NPN/PNP, ngỡ ra: 1 relay, 100-240VAC

Giá KM còn: 1.740.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.598.000 VNĐ

Bộ đếm 4 số Autonics FM4M-2P4

4 số, Ngõ vào 2 NPN, ngỡ ra: 2 SPST, 100-240VAC

Giá KM còn: 2.077.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.100.000 VNĐ