bộ đếm Autonics FS4-1P4

Bộ đếm 4 số,

1 ngõ ra,1 reset,

100-240VAC, 48x48,

Giá KM còn: 1.074.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.604.000 VNĐ

đồng hồ đếm số Autonics FS4-1P2

Bộ đếm 4 số, 1 ngõ ra, 100-240VAC, 48x48, IP10

Giá KM còn: 1.074.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.604.000 VNĐ

bộ đếm đo lường Autonics FM6M-2P4

Bộ đếm 6 số, 2 ngõ ra, 100-240VAC, 72x72, IP65

Giá KM còn: 2.515.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.755.000 VNĐ

Bộ đếm Counter Autonics FS5-I4

Hiển thị 5 số, chỉ hiển thị, 48x48, 100-240VAC, IP20

Giá KM còn: 816.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.218.000 VNĐ