bộ đếm Counter Autonics LA8N-BV-L

đếm lên, 8 chữ số, đèn backlight, Có sẳn pin, IP66, 48x24

Đơn giá: 912.000 VNĐ

bộ đếm lên xuống Autonics LA8N-BV

8 chữ số, đèn backlight, Có sẳn pin, IP66, 48x24

Đơn giá: 703.000 VNĐ

bộ đếm số Autonics LA8N-BN

8 số, LCD, up/down, tiếp điểm, 48x24, IP66

Đơn giá: 658.000 VNĐ

bộ đếm số lượng Autonics LA8N-BF

8 số, LCD, up, 6-240VAC/DC, pin 7 năm, 48x24, IP66

Đơn giá: 703.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics LA8N-BN-L

8 số, LCD backlight, up/down, tiếp điểm, 48x24, IP66

Đơn giá: 873.000 VNĐ