bộ đếm Counter Autonics LA8N-BV-L

đếm lên, 8 chữ số

đèn backlight

Có sẳn pin, IP66, 48x24

Giá KM còn: 686.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.024.000 VNĐ

bộ đếm lên xuống Autonics LA8N-BV

8 chữ số

đèn backlight

Có sẳn pin, IP66, 48x24

Giá KM còn: 646.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 965.000 VNĐ

bộ đếm số Autonics LA8N-BN

8 số, LCD

up/down, tiếp điểm

48x24, IP66

Giá KM còn: 591.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 883.000 VNĐ

bộ đếm số lượng Autonics LA8N-BF

8 số, LCD

up, 6-240VAC/DC

pin 7 năm, 48x24, IP66

Giá KM còn: 646.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 965.000 VNĐ

bộ đếm Counter Autonics LA8N-BN-L

8 số, LCD backlight

up/down, tiếp điểm/NPN

48x24, IP66

Giá KM còn: 626.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 935.000 VNĐ