Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC

nguồn / ngõ vào / ngõ vào logic / lỗi / phản hồi / ngõ ra

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-23

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-2300

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 2 × PNP

ngõ ra relay / FET kênh P

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-23-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

ngõ ra relay / FET kênh P

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-2300-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn,

ngõ ra relay / FET kênh P

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-ER412

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: 4.529.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.760.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-ER412-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: 4.529.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.760.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 2.674.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.992.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R412

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Nguồn cấp: 24VDC

Giá KM còn: 3.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.605.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R23

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 4.734.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.067.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R230

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 4.734.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.067.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 2.674.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.992.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R412-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn,

out 4 relay, Ngõ ra: PNP,

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 3.085.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.605.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R23-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 4.734.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.067.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R230-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Giá KM còn: 4.734.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.067.000 VNĐ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-422

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

ngõ ra relay / FET kênh P

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-422-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: 4.529.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.760.000 VNĐ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-A322-23

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-A322-23-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-A322-2300

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-A322-2300-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn

Ngõ ra phụ 2 × PNP

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O Autonics SFL-C10T

Cáp I/O dài 10m

Giá KM còn: 3.011.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.494.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Giá KM còn: 1.565.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.337.000 VNĐ

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCR

Giá KM còn: 1.204.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.798.000 VNĐ

Cáp I/O AUTONICS SFL-BCT

Giá KM còn: 1.204.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.798.000 VNĐ