Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC

nguồn / ngõ vào / ngõ vào logic / lỗi / phản hồi / ngõ ra

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-23

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-2300

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-23-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-N322-2300-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-ER412

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-ER412-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R412

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn,

Ngõ ra phụ 1 × PNP

Nguồn cấp: 24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R23

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R230

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R412-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R23-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-R212-R230-L

Kết nối Tối đa 5 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 1 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-422

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-422-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển thiết bị an toàn Autonics SFC-A322-23

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-A322-23-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-A322-2300

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển an toàn Autonics SFC-A322-2300-L

Kết nối Tối đa 30 thiết bị an toàn, Ngõ ra phụ 2 × PNP

Đơn giá: Liên hệ

Cáp I/O Autonics SFL-C10T

Cáp I/O dài 10m

Đơn giá: 4.494.000 VNĐ

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Cáp I/O Autonics SFL-EC03T

Đơn giá: 2.337.000 VNĐ