Static contactor Entes SC series

Static contactor Entes SC series

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù Entes RG

Bộ điều khiển tụ bù Entes RG

Đơn giá: Liên hệ

bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RG-6T

bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RG-6T

Đơn giá: 2.477.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp Entes RG-8T

Bộ điều khiển tụ bù 8 cấp Entes RG-8T

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RG-12T

Hiển thị: hệ số công suất, I, THD I, 144x144mm

Đơn giá: 3.149.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 15 cấp Entes RGA-15S

15 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 biến dòng, RS485, 144x144

Đơn giá: 6.627.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 20 cấp Entes RGA-20S

20 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 biến dòng, RS485, 144x144

Đơn giá: 7.332.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 24 cấp Entes RGA-24S

24 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 biến dòng, RS485, 144x144

Đơn giá: 7.943.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù Entes RG3

12-15 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 CT, RS485, 144x144

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù Entes RGP

9-15 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 CT, RS485, 144x144

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 15 cấp Entes RGSR-15S

15 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 CT, RS485, 144x144

Đơn giá: 7.769.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 20 cấp Entes RGSR-20S

20 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 CT, RS485, 144x144

Đơn giá: 8.898.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 24 cấp Entes RGSR-24S

24 cấp, tự nhận biết tụ bù, 3 CT, RS485, 144x144

Đơn giá: 9.626.000 VNĐ

Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp Entes RGI-4W

4 cấp, tự nhận biết tụ bù, 1 CT, RS485, 144x144

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RGI-6W

6 cấp, THD 31, 1 CT, W, kWh, kVAr, kVArh, RS485, 144x144

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 6 cấp Entes RGI-6SW

6 cấp, THD 31, 1 CT, W, kWh, kVAr, kVArh, RS485, 144x144

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9W

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9W

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9SW

Bộ điều khiển tụ bù 9 cấp Entes RGI-9SW

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12W

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12W

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển tụ bù 12 cấp Entes RGI-12SW

12 cấp, THD 31, 1 CT, W, kWh, kVAr, kVArh, RS485, 144x144

Đơn giá: Liên hệ

contactor tụ bù 3P 20kVAr Entes ENT-KT-20-C11

Contactor cho tụ bù 3 pha, 20kVAr, 1NO, 1NC

Đơn giá: 537.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 25kVAr Entes ENT-KT-25-C11

Dùng cho tụ bù 3P, có hạn dòng, 25kVAr, 1NO, 1NC

Đơn giá: 629.000 VNĐ

Static contactor Entes SC-225

Static contactor Entes SC-225

Đơn giá: Liên hệ

contactor tụ bù 3P 30kVAr Entes ENT-KT-33-C12

contactor tụ bù 3P 30kVAr Entes ENT-KT-33-C12

Đơn giá: 949.000 VNĐ

Static contactor Entes SC-250

Static contactor Entes SC-250

Đơn giá: Liên hệ

contactor tụ bù 3P 40kVAr Entes ENT-KT-40-C12

contactor tụ bù 3P 40kVAr Entes ENT-KT-40-C12

Đơn giá: 1.219.000 VNĐ

contactor tụ bù 3P 60kVAr Entes ENT-KT-60-C12

contactor tụ bù 3P 60kVAr Entes ENT-KT-60-C12

Đơn giá: 1.742.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 30kVAr Entes ENT.CXD-450-30

Tụ bù 3 pha 30kVAr Entes ENT.CXD-450-30

Đơn giá: 1.618.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 25kVAr Entes ENT.CXD-450-25

Tụ bù 3 pha 25kVAr Entes ENT.CXD-450-25

Đơn giá: 1.429.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 20kVAr Entes ENT.CXD-450-20

Tụ bù 3 pha 20kVAr Entes ENT.CXD-450-20

Đơn giá: 1.213.000 VNĐ

Tụ bù 3 pha 40kVAr Entes ENT.CXD-450-40

Tụ bù 3 pha 40kVAr Entes ENT.CXD-450-40

Đơn giá: Liên hệ

Tụ bù 3 pha 50kVAr Entes CXD-450-50

Tụ bù 3 pha 50kVAr Entes CXD-450-50

Đơn giá: 3.059.000 VNĐ

Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Bộ xả tụ bù Lightstar KBN

Đơn giá: 1.690.000 VNĐ

Bộ điều khiển động cơ điện Lightstar KYB

Bộ điều khiển động cơ điện Lightstar KYB

Đơn giá: 6.955.000 VNĐ

Bộ điều khiển ATS Lightstar KYC

3 pha, 3 dây , 6 tiếp điểm, 220V

Đơn giá: 11.685.000 VNĐ

Condenser trip device Lightstar KHY-14A

Condenser trip device Lightstar KHY-14A

Đơn giá: 2.114.000 VNĐ

Tụ bù 15kVAr 440V Schneider BLRCS150A180B44

Tụ bù 15kVAr 440V Schneider BLRCS150A180B44

Đơn giá: 2.440.000 VNĐ

Tụ bù 20kVAr 440V Schneider BLRCS200A240B44

Tụ bù 20kVAr 440V Schneider BLRCS200A240B44

Đơn giá: 2.950.000 VNĐ

Tụ bù 25kVAr 440V Schneider BLRCS250A300B44

Tụ bù 25kVAr 440V Schneider BLRCS250A300B44

Đơn giá: 3.450.000 VNĐ

Tụ bù 30.3kVAr 440V Schneider BLRCS303A364B44

Tụ bù 30.3kVAr 440V Schneider BLRCS303A364B44

Đơn giá: 4.020.000 VNĐ