Bộ Điều Khiển 4 trục Autonnics PMC-4B-PCI

Điều Khiển 4 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, PCI Slot, 24VDC

Giá KM còn: 16.434.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 24.528.400 VNĐ

Điều Khiển 2 trục Autonics PMC-2B-ISA

Điều Khiển 2 trục, độc lập, 1pps~4Mpps, PCI Slot, 24VDC

Giá KM còn: 10.951.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.345.000 VNĐ