Bộ điều khiển lưu lượng FLSTRONIC FM2011

Hiển thị: 16x4 LCD, LPM, m3/h

Ngõ ra: 4-20mA, pulse

Tần số đáp ứng: 0 to 1 KHz

Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị lưu lượng Flstronic FT2011

Màn hình LCD:

16 kênh x 4 dòng,

Ngõ ra: 4-20mA, xung

Đơn giá: Liên hệ