Bộ lọc sương Chelic MFRD

0.01μm, dung tích 15/30/60/100cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sương Chelic MFR

0.3μm, dung tích 15/30/60/100cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic UFM UFD

Oil mist filter: 0.3um/ Micro oil mist filter: 0.01um

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MF

Port size: 1/4~1; Filter grade: 0.3 um, 1/8~1

Đơn giá: Liên hệ