Bộ lọc sương Chelic MFRD

0.01μm,

dung tích 15/30/60/100cc,

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sương Chelic MFR

0.3μm,

dung tích 15/30/60/100cc,

1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic UFM UFD

Oil mist filter: 0.3um/ Micro

Ren nối: Rc 1/8, 1/4, Rc 3/8, Rc 1/2

0.5 ~ 8.5 kg/cm²

 

Đơn giá: Liên hệ

Bộ tách sương Chelic MF

Port size: 1/4~1;

Filter grade: 0.3 um,

1/8~1

Đơn giá: Liên hệ