bộ bôi trơn khí nén Chelic NL

dung tích dầu 9/25/50/60/100cc,

Ren: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

0.5~8.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic UL

30/85/92L/min,

dung tích dầu 30/55/100cc,

Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic AL Series

dung tích dầu 25cc,

Ren 1/8, 1/4"

Áp suất max: 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic BL series

dung tích dầu 90cc,

Ren 1/4, 3/8"

Áp suất max: 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic CL series

dung tích dầu 160cc,

Ren 1/2, 3/4"

Áp suất max: 9.5 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ