bộ bôi trơn khí nén Chelic UL

30/85/92L/min, dung tích dầu 30/55/100cc, Rc1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic NL

dung tích dầu 9/25/50/60/100cc, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"

Đơn giá: Liên hệ

bộ bôi trơn khí nén Chelic AL / BL / CL

dung tích dầu 25/90/160cc, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ