đèn báo động có còi Q-LIGHT S60ADB

âm thanh: Max 100dB/m,

sáng tĩnh/chớp nháy,

Ø70mm, IP54

Đơn giá: 950.000 VNĐ

đèn còi báo động Q-LIGHT S100D

gương quay, bóng tim,

còi 105dB,

Ø100, IP54

Đơn giá: 3.280.000 VNĐ

đèn báo có còi QLIGHT S100D-WS-220-R

gương quay, bóng tim, còi 105dB, Ø100, IP54

Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

đèn báo có còi QLIGHT S100D-WS-24-R

gương quay, bóng tim, còi 105dB, Ø100, IP54

Đơn giá: 2.850.000 VNĐ

đèn báo có còi Q-LIGHT S125D

gương quay, bóng tim,

còi 105dB,

Ø125,  IP54

Đơn giá: 3.100.000 VNĐ

đèn còi báo động Qlight STND100R

Gương quay, bóng tim, Ø100,

còi 105dB, 120RPM,

IP54

Đơn giá: 3.890.000 VNĐ

Đèn Còi Báo Động Qlight STND125R

gương quay, bóng tim, còi 105dB, Ø125, 120RPM, IP54

Đơn giá: 3.890.000 VNĐ

đèn tháp có còi Qlight STD56B

bóng led, tĩnh/nháy,

Còi: 105db,

Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 1.840.000 VNĐ

Đèn Còi Báo Động Qlight STD56BF

bóng tim, tĩnh/nháy, 105db, Ø56, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.040.000 VNĐ

Đèn tháp báo động có còi Qlight STD80BF

bóng tim, tĩnh/nháy, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.970.000 VNĐ

đèn báo động có còi Q-light STD80B

bóng tim, sáng tĩnh, 105db, Ø80, 12/24/110/220V, IP54

Đơn giá: 2.870.000 VNĐ

Đèn báo có còi Qlight S100R-BZ

Gương quay, 90dB, bóng tim, Ø100, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 884.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S80U-BZ

Gương quay, bóng tim, Ø80, 90db, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 735.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S80AU-BZ

Gương quay, bóng tim, Ø100,còi 90db, 120RPM, IP44

Đơn giá: 1.176.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S80AR-BZ

gương quay, bóng tim, Ø80,còi 80db, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 1.127.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S80ALR-BZ

gương quay, bóng led, Ø80,còi 90db, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 1.618.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S80AL-BZ

bóng tim, Ø80,còi 90db, 120RPM, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 1.226.000 VNĐ

Đèn còi báo động Qlight S100U-BZ

Gương quay, bóng tim, Ø100,còi 90db, 120RPM, IP44

Đơn giá: 1.029.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S180U-BZ

gương xoay bóng sợi đốt,còi 90db, 120RPM, Ø150mm, IP44

Đơn giá: 2.745.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S150U-FT-BZ

Gương quay, bóng tim,

Ø150, Chiều cao: 196

120RPM, IP44

Đơn giá: 2.157.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S150U-BZ

Gương quay, bóng tim, còi 90db, Ø150, 120~140RPM, IP44

Đơn giá: 2.010.000 VNĐ

Đèn còi báo động Qlight S125U-BZ

Gương quay,bóng tim, còi 90db, Ø125, 120RPM, IP44

Đơn giá: 1.078.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S125R-BZ

đèn báo động, bóng tim, Ø125, còi 90dB, 12/24/110/220V, IP44

Đơn giá: 980.000 VNĐ

Đèn còi Qlight S80ADR-BZ

Gương quay, bóng tim,còi 90db, Ø80, 120~140RPM,IP44

Đơn giá: 1.570.000 VNĐ